ภาษาเกาหลี

108 คำคุณศัพท์ ผันกับคำเชื่อมประโยค

การผันคำในภาษาเกาหลีเป็นสิ่งสำคัญที่คนที่เรียนภาษาเกาหลีจะต้องรู้และเข้าใจ โดยเฉพาะการผันคำคุณศัพท์เมื่อใช้กับคำเชื่อมประโยคต่าง ๆ ซึ่งเป็นรูปการผันที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ต่าง ๆ

ตัวอย่างคำคุณศัพท์ที่ผันกับคำเชื่อมประโยค

คำคุณศัพท์(으)면
(ถ้า)
(으)ㄴ/는데
(แล้ว/แต่)
아/어서
(เพราะว่า…จึง)
(으)니까
(เพราะว่า)
가깝다
(ใกล้)
가까우면가까운데가까워서가까우니까
가볍다
(เบา)
가벼우면가벼운데가벼워서가벼우니까
게으르다
(ขี้เกียจ)
게으르면게으른데게을러서게으르니까
건강하다
(แข็งแรง)
건강하면건강한데건강해서건강하니까
고프다
(หิว)
고프면고픈데고파서고프니까
귀엽다
(น่ารัก)
귀여우면귀여운데귀여워서귀여우니까
귀하다
(สำคัญ, มีค่า)
귀하면귀한데귀해서귀하니까
급하다
(เร่งด่วน, รีบเร่ง)
급하면급한데급해서급하니까
길다
(ยาว)
길면긴데길어서기니까
깊다
(ลึก)
깊으면깊은데깊어서깊으니까
깨끗하다
(สะอาด)
깨끗하면깨끗한데깨끗해서깨끗하니까
나쁘다
(ไม่ดี, เลว)
나쁘면나쁜데나빠서나쁘니까
날씬하다
(ผอมเพรียว)
날씬하면날씬한데날씬해서날씬하니까
낮다
(ต่ำ)
낮으면낮은데낮아서낮으니까
넉넉하다
(พอ, เพียงพอ)
넉넉하면넉넉한데넉넉해서넉넉하니까
넓다
(กว้าง)
넓으면넓은데넓어서넓으니까
높다
(สูง)
높으면높은데높아서높으니까
느리다
(ช้า, อืดอาด)
느리면느린데느려서느리니까
다양하다
(หลากหลาย)
다양하면다양한데다양해서다양하니까
다르다
(ต่างกัน)
다르면다른데달라서다르니까
단순하다
(ไม่ยุ่งยาก, ไม่ลึกซึ้ง)
단순하면단순한데단순해서단순하니까
달다
(หวาน)
달면단데달아서다니까
답답하다
(อึดอัด)
답답하면답답한데답답해서답답하니까
당연하다
(แน่นอน, สมควร)
당연하면당연한데당연해서당연하니까
대단하다
(ใหญ่โต, ยอดเยี่ยม)
대단하면대단한데대단해서대단하니까
더럽다
(สกปรก)
더러우면더러운데더러워서더러우니까
덥다
(ร้อน)
더우면더운데더워서더우니까
독특하다
(มีลักษณะเฉพาะ)
독특하면독특한데독특해서독특하니까
독하다
(มีพิษ, แรง)
독하면독한데독해서독하니까
두껍다
(หนา)
두꺼우면두꺼운데두꺼워서두꺼우니까
드물다
(มีน้อย, หายาก)
드물면드문데드물어서드무니까
따뜻하다
(อบอุ่น)
따뜻하면따뜻한데따뜻해서따뜻하니까
딱딱하다
(แข็ง, กระด้าง)
딱딱하면딱딱한데딱딱해서딱딱하니까
똑같다
(เหมือนกัน)
똑같으면똑같은데똑같아서똑같으니까
똑똑하다
(ฉลาด)
똑똑하면똑똑한데똑똑해서똑똑하니까
뚜렷하다
(ชัดเจน, เด่นชัด)
뚜렷하면뚜렷한데뚜렷해서뚜렷하니까
뚱뚱하다
(อ้วน)
뚱뚱하면뚱뚱한데뚱뚱해서뚱뚱하니까
뜨겁다
(ร้อน)
뜨거우면뜨거운데뜨거워서뜨거우니까
많다
(มาก)
많으면많은데많아서많으니까
맑다
(ใส, แจ่มใส)
맑으면맑은데맑아서맑으니까
맛있다
(อร่อย)
맛있으면맛있는데맛있어서맛있으니까
맛없다
(ไม่อร่อย)
맛없으면맛없는데맛없어서맛없으니까
맵다
(เผ็ด)
매우면매운데매워서매우니까
멀다
(ไกล)
멀면먼데멀어서머니까
멋있다
(ดูดี, มีเสน่ห์)
멋있으면멋있는데멋있어서멋있으니까
멋지다
(สง่างาม)
멋지면멋진데멋져서멋지니까
명랑하다
(ร่าเริง, สดใส)
명랑하면명랑한데명랑해서명랑하니까
명백하다
(ชัดเจน)
명백하면명백한데명백해서명백하니까
무겁다
(หนัก)
무거우면무거운데무거워서무거우니까
무섭다
(กลัว, ดุร้าย)
무서우면무서운데무서워서무서우니까
바쁘다
(ยุ่ง, วุ่นวาย)
바쁘면바쁜데바빠서바쁘니까
반갑다
(ยินดี, ดีใจ)
반가우면반가운데반가워서반가우니까
밝다
(สว่าง, แจ่มใส)
밝으면밝은데밝아서밝으니까
복잡하다
ซับซ้อน, วุ่นวาย
복잡하면복잡한데복잡해서복잡하니까
부끄럽다
(อาย, เขิน)
부끄러우면부끄러운데부끄러워서부끄러우니까
부르다
(อิ่ม)
부르면부른데불러서부르니까
부족하다
(ขาดแคลน)
부족하면부족한데부족해서부족하니까
부지런하다
(ขยัน)
부지런하면부지런한데부지런해서부지런하니까
비싸다
(แพง)
비싸면비싼데비싸서비싸니까
빠르다
(เร็ว)
빠르면빠른데빨라서빠르니까
시다
(เปรี้ยว)
시면신데셔서시니까
시원하다
(เย็น, สดชื่น)
시원하면시원한데시원해서시원하니까
신기하다
(แปลกใหม่)
신기하면신기한데신기해서신기하니까
싫다
(ไม่ชอบ)
싫으면싫은데싫어서싫으니까
싱겁다
(จืด)
싱거우면싱거운데싱거워서싱거우니까
싱싱하다
(สด)
싱싱하면싱싱한데싱싱해서싱싱하니까
싸다
(ราคาถูก)
싸면싼데싸서싸니까
쓰다
(ขม)
쓰면쓴데써서쓰니까
씩씩하다
(องอาจ, ผ่าเผย)
씩씩하면씩씩한데씩씩해서씩씩하니까
아깝다
(เสียดาย)
아까우면아까운데아까워서아까우니까
아름답다
(งดงาม)
아름다우면아름다운데아름다워서아름다우니까
아프다
(เจ็บ, ป่วย)
아프면아픈데아파서아프니까
안전하다
(สบาย)
안전하면안전한데안전해서안전하니까
약하다
(อ่อนแอ)
약하면약한데약해서약하니까
얇다
(บาง)
얇으면얇은데얇아서얇으니까
얌전하다
(เรียบร้อย)
얌전하면얌전한데얌전해서얌전하니까
어둡다
(มืด)
어두우면어두운데어두워서어두우니까
어지럽다
(สับสน, วิงเวียน)
어지러우면어지러운데어지러워서어지러우니까
어리다
(ยังเด็ก)
어리면어린데어려서어리니까
어렵다
(ยาก)
어려우면어려운데어려워서어려우니까
예쁘다
(สวย)
예쁘면예쁜데예뻐서예쁘니까
외롭다
(เหงา)
외로우면외로운데외로워서외로우니까
위험하다
(อันตราย)
위험하면위험한데위험해서위험하니까
유명하다
(มีชื่อเสียง)
유명하면유명한데유명해서유명하니까
이상하다
(แปลก, ผิดปกติ)
이상하면이상한데이상해서이상하니까
작다
(เล็ก, ต่ำ, เตี้ย)
작으면작은데작아서작으니까
잘생기다
(หล่อ, สวยงาม)
잘생기면잘생긴데잘생겨서잘생기니까
재미있다
(สนุก)
재미있으면재미있는데재미있어서재미있으니까
재미없다
(ไม่สนุก)
재미없으면재미없는데재미없어서재미없으니까
젊다
(เป็นหนุ่มเป็นสาว)
젊으면젊은데젊어서젊으니까
적다
(น้อย)
적으면적은데적어서적으니까
좁다
(แคบ)
좁으면좁은데좁아서좁으니까
좋다
(ดี)
좋으면좋은데좋아서좋으니까
중요하다
(สำคัญ)
중요하면중요한데중요해서중요하니까
짜다
(เค็ม)
짜면짠데짜서짜니까
짧다
(สั้น)
짧으면짧은데짧아서짧으니까
차갑다
(เย็น)
차가우면차가운데차가워서차가우니까
착하다
(ดี, ใจดี)
착하면착한데착해서착하니까
춥다
(หนาว)
추우면추운데추워서추우니까
친하다
(คุ้นเคย)
친하면친한데친해서친하니까
크다
(ใหญ่)
크면큰데커서크니까
특별하다
(พิเศษ)
특별하면특별한데특별해서특별하니까
편하다
(สบาย)
편하면편한데편해서편하니까
피곤하다
(เหนื่อย)
피곤하면피곤한데피곤해서피곤하니까
필요하다
(จำเป็น)
필요하면필요한데필요해서필요하니까
행복하다
(มีความสุข)
행복하면행복한데행복해서행복하니까
흐리다
(ขุ่นมัว, มืดครึ้ม)
흐리면흐린데흐려서흐리니까
힘들다
(ยากลำบาก)
힘들면힘든데힘들어서힘드니까

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ