แรงบันดาลใจ

10 ข้อความสร้างแรงบันดาลใจ

ในชีวิตคนเราทุกคนมีทั้งช่วงเวลาที่เข้มแข็งและอ่อนแอ เมื่อไรที่ต้องการพลังใจในการลุกขึ้นมาฮึดสู้ทำอะไรบางอย่าง ข้อความเหล่านี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการก้าวต่อไปได้

멈추지 말고 계속 해나가기만 한다면 늦어도 상관없다.
ไม่สำคัญว่าคุณจะเดินช้าแค่ไหน ตราบที่คุณไม่หยุด

 • 멈추다 – หยุด, ชะงัก
 • 게속 – อย่างต่อเนื่อง, ไม่หยุดยั้ง
 • 상관없다 – ไม่เกี่ยวข้อง

어디든 가치가 있는 곳으로 가려면 지름길은 없다.
ไม่มีทางลัดใดไปยังสถานที่ที่ควรค่าแก่การไป

 • 가치 – คุณค่า
 • 곳 – ที่, สถานที่
 • 지름길 – ทางลัด, วิธีลัด

세상에서 보고싶은 변화가 있다면 당신 스스로 그 변화가 되어라.
จงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเห็นในโลก

 • 세상 – โลก
 • 변화 – การเปลี่ยนแปลง
 • 스스로 – ด้วยตนเอง

성공에 대한 의지를 품는 것은 무엇보다 중요하다.
จำไว้เสมอว่าความตั้งใจของคุณที่จะประสบความสำเร็จนั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด

 • 성공 – ความสำเร็จ
 • 의지 – ความตั้งใจแน่วแน่
 • 중요하다 – จำเป็น, สำคัญ

치지 않은 공은 100% 골인되지 않는다.
ลูกบอลที่ไม่ได้เตะ พลาดการทำประตู 100%

 • 치다 – ซัด, กระหน่ำ, ตี, เตะ
 • 공 – ลูกบอล
 • 골일 – การทำประตู, การเข้าเส้นชัย

대부분의 사람들에게 있어 가장 위험한 일은 목표를 너무 높게 잡아서 그것을 이루지 못하는 것이 아니라 목표를 너무 낮게 잡아서 그것을 달성해 버리는 것이다.
อันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับพวกเราส่วนใหญ่ไม่ใช่การที่เราตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปและเราพลาดไป แต่คือการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ต่ำเกินไปและเราไปถึงเป้าหมายนั้น

 • 대부분 – ส่วนใหญ่
 • 위험하다 – อันตราย
 • 목표 – เป้าหมาย

나무를 심는데 가장 좋았던 때는 20년 전이었다. 두 번째로 좋은 때는 지금이다.
เวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เวลาที่ดีที่สุดอันดับสองคือตอนนี้

 • 심다 – ปลูก, สร้าง
 • 가장 – ที่สุด, อย่างที่สุด
 • 지금 – ตอนนี้

해안이 보이지 않는 것을 이겨낼 용기가 없다면 절대로 바다를 건널 수 없다.
คุณไม่สามารถข้ามมหาสมุทรได้จนกว่าคุณจะกล้าละสายตาจากฝั่ง

 • 해안 – ฝั่ง
 • 용기 – ความกล้า
 • 절대로 – เด็ดขาด, โดยเด็ดขาด

꿈을 꾸고 믿을 수 있다면 이룰 수도 있다.
ถ้ามีความฝันและเชื่อว่าทำได้ สิ่งนั้นย่อมสำเร็จได้

 • 꿈을 꾸다 – ฝัน, วาดฝัน
 • 믿다 – เชื่อ, เชื่อถือ, ยึดถือ
 • 이루다 – สำเร็จ, สำเร็จลุล่วง

행복은 이미 완성된 것이 아니라, 당신의 행동으로부터 오는 것이다.
ความสุขไม่ใช่สิ่งสำเร็จรูป มาจากการกระทำของคุณเอง

 • 행복 – ความสุข
 • 완성되다 – สำเร็จ, เสร็จสิ้น, สมบูรณ์
 • 행동 – การกระทำ, การประพฤติ

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และเก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจของตัวเอง รวมทั้งส่งต่อแรงบันดาลใจและกำลังใจให้คนรอบข้างด้วยนะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ

แหล่งข้อมูล www.koreanclass101.com