ภาษาเกาหลี

10 ประเภทคำถามควรรู้

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างประเภทของคำถามที่ควรรู้

누구
(ใคร)
ㄱ: 누구한테서 온 전화예요 ?
โทรศัพท์จากใครคะ
ㄴ: 사무실에서 같이 일하는 동료한테서 온 전화예요.
มาจากเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันในสำนักงานครับ
.
ㄱ: 교실에서 제일 뚱뚱한 사람이 누구예요 ?
ใครอ้วนที่สุดในชั้นเรียนคะ
ㄴ: 창리씨가 제일 뚱뚱해요.
คุณชยังรีอ้วนที่สุดครับ
.

(ทำไม)
ㄱ: 한국어 공부를 왜 그만두었어요 ?
ทำไมคุณจึงหยุดเรียนภาษาเกาหลีคะ
ㄴ: 회사 일때문에 너무 바쁘고 시간이 없어서 그만두었어요.
เพราะงานบริษัทยุ่งมากและไม่มีเวลาจึงหยุดเรียนครับ
.
ㄱ: 오늘 왜 이렇게 힘이 없어요 ?
ทำไมวันนี้คุณไม่มีแรงแบบนี้คะ
ㄴ: 어제 잠을 충분하게 못 자서 힘이 없어요.
เมื่อวานผมนอนไม่พอ เลยไม่มีเรี่ยวแรงครับ
.
무엇
(อะไร)
ㄱ: 아침에 일어난 후에 무엇부터 해요 ?
คุณทำอะไรเป็นอย่างแรกหลังจากตื่นนอนตอนเช้า
ㄴ: 커피를 마시기 위해 물을 끓여요.
ต้มน้ำสำหรับกาแฟครับ
.
ㄱ: 배고플때 무엇이 가장 먹고 싶어요 ?
เวลาหิวคุณอยากกินอะไรมากที่สุดครับ
ㄴ: 김치찌개나 된장국이 가장 먹고 싶어요.
อยากกินซุปกิมจิหรือซุปเต้าเจี้ยวมากที่สุดค่ะ
.
어디
(ที่ไหน)
ㄱ: 수진씨가 다니는 회사는 어디에 있어요 ?
บริษัทที่คุณซูจินทำงานอยู่ที่ไหนครับ
ㄴ: 신촌역 앞 사거리에 있어요.
ตั้งอยู่ที่สี่แยกหน้าสถานีชินชนค่ะ
.
ㄱ: 김 선생님 집은 어디세요 ?
บ้านอาจารย์คิมอยู่ที่ไหนครับ
ㄴ: 학교 앞 빌라에 사세요.
อยู่ที่วิลล่าหน้าโรงเรียนครับ
.
언제
(เมื่อไร)
ㄱ: 언제부터 언제까지 회사일을 해요 ?
คุณทำงานตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไรครับ
ㄴ: 보통 아침 9시부터 7시까지 일해요.
ฉันมักจะทำงานตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มค่ะ
.
ㄱ: 점심 시간이 언제예요?
คุณพักกลางวันเมื่อไหร่
ㄴ: 12시부터 1시까지예요.
ตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะ
어떻게
(อย่างไร)
ㄱ: 집에서 회사까지 어떻게 가요 ?
เดินทางจากบ้านไปที่ทำงานอย่างไรคะ
ㄴ: 지하철 1호선이나 205번 버스로 가요.
ขึ้นรถไฟใต้ดินสาย 1 หรือรถเมล์สาย 205 ค่ะ
.
ㄱ: 홍대에 가려고 하는 데 어떻게 가면 돼요 ?
ฉันอยากไปฮงแด จะไปที่นั่นได้อย่างไรคะ
ㄴ: 시청까지 1호선을 타고 가서 2호선으로 갈아타면 돼요.
ขึ้นสาย 1 ไปศาลาว่าการ และเปลี่ยนขึ้นสาย 2 ครับ
.

(กี่)
ㄱ: 사무실에서 같이 일하는 사람들이 몇 명이에요 ?
ที่สำนักงาน มีคนทำงานด้วยกันกี่คนคะ
ㄴ: 5명이었는데 지난 주에 한명이 그만두어서 4명이에요.
เคยมี 5 คน แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วลาออก 1 คน จึงมี 4 คน
.
ㄱ: 같이 살고 있는 식구가 몇 명이에요 ?
สมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันกี่คนครับ
ㄴ: 아버지, 어머니, 동생, 언니, 저 이렇게 5명이에요.
พ่อ แม่ น้อง พี่สาว และฉัน ทั้งหมดห้าคนค่ะ
.
얼마
(เท่าไร)
ㄱ: 지금 살고 있는 원룸은 월세가 한달에 얼마예요 ?
ค่าเช่าห้องสตูดิโอที่คุณอยู่ตอนนี้คือเท่าไรคะ
ㄴ: 공과금 빼고 한달에 40만원이에요.
เดือนละ 400,000 วอน ไม่รวมค่าสาธารณูปโภคครับ
.
ㄱ: 여기 얼마예요 ?
ทั้งหมดเท่าไรคะ
ㄴ: 네. 커피 두 잔하고 빵 두개, 모두 해서 만 사 천원이에요.
กาแฟ 2 ถ้วยกับขนมปัง 2 อัน ราคาทั้งหมด 14,000 วอนค่ะ
.
어느
(ไหน)
ㄱ: 어느 학생이 팟사랏씨예요 ?
นักเรียนคนไหนคือคุณภัสรัตน์ครับ
ㄴ: 저기 흰색 셔츠를 입고 있는 학생이 팟사랏씨예요.
นักเรียนที่สวมเสื้อสีขาวคนนั้นคือคุณภัสรัตน์ค่ะ
.
ㄱ: 한국에 유학가면 어느 학교에 다닐거예요 ?
ถ้าคุณไปเรียนที่เกาหลี คุณจะไปโรงเรียนไหนครับ
ㄴ: 이화대학교나 서강대학교에 다니려고 해요.
ฉันวางแผนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีฮวาหรือมหาวิทยาลัยซอกังค่ะ
.
어떤
(แบบไหน, สิ่งใด)
ㄱ: 어떤 음식을 좋아해요 ?
คุณชอบอาหารประเภทไหนครับ
ㄴ: 너무 맵거나 짜지 않은 음식을 좋아해요.
ฉันชอบอาหารที่ไม่เผ็ดหรือเค็มเกินไปค่ะ
.
ㄱ: 어떤 옷을 자주 입어요 ?
คุณใส่เสื้อผ้าแบบไหนบ่อย ๆ คะ
ㄴ: 밝은 색이나 편한 옷을 자주 입어요.
ฉันมักจะใส่เสื้อผ้าสีสดใสหรือเสื้อผ้าที่ใส่สบายค่ะ

อย่าลืม !! ฝึกพูด “10 ประเภทคำถามควรรู้” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ