คำถามภาษาเกาหลี

ประโยคคำถามภาษาเกาหลีที่ควรรู้ 15 ประโยคนี้ เป็นประโยคพื้นฐานที่มักจะได้ยินเมื่อเริ่มทำความรู้จักหรือเริ่มสนทนากับคนเกาหลี หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่สถานทูตเกาหลีก็มักจะถามประโยคเหล่านี้ในการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบภาษาเกาหลีของคนที่ไปขอวีซ่าเพื่อพำนักในประเทศเกาหลี

ประโยคภาษาเกาหลีความหมาย
이름이 뭐예요?ชื่ออะไร
어느 나라 사람이예요?เป็นคนประเทศอะไร
고향은 어디에 있어요?บ้านเกิดอยู่ที่ไหน
생일이 언제예요?เกิดเมื่อไหร่ (เกิดวันที่เท่าไหร่)
몇살이에요?อายุเท่าไหร่
직업이 어떻게 되십니까?คุณทำงานอะไร (อาชีพอะไร)
한국어 어디서 배왔어요?เรียนภาษาเกาหลีที่ไหน
한국노래 촣아요?ชอบเพลงเกาหลีมั้ย
한국음식 촣아요?ชอบอาหารเกาหลีมั้ย
한국음식 뭐 먹어봤어요?เคยลองกินอาหารเกาหลีอะไรบ้าง
오늘 날싸가 어때요?วันนี้อากาศเป็นอย่างไร
오늘 누구랑 왔어요?วันนี้มากับใคร
집에서 여기까지 어떻게 왔어요?จากบ้านมาถึงที่นี่มาอย่างไร
어제 누구랑 만났어요?เมื่อวานพบกับใคร
내일 약속이있어요?พรุ่งนี้มีนัดมั้ย

อย่าลืม !! ฝึกถาม-ตอบให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคและบทสนทนาอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ