ภาษาเกาหลี

30 ไวยากรณ์พื้นฐานน่ารู้

รูปไวยากรณ์ความหมายและวิธีใช้ตัวอย่างประโยค
คำนาม  + 하고 + คำนาม하고 มีความหมายว่า และ, กับ
ใช้เชื่อมระหว่างคำนามกับคำนาม
빵하고 커피를 좋아해요.
ชอบขนมปังและกาแฟ
คำนาม  + (이)랑(이)랑 มีความหมายว่า และ, กับ
ใช้เชื่อมระหว่างคำนามกับคำนาม
หรือเมื่อต้องการบอกว่าทำกริยาอะไรกับใคร
내일 친구랑 같이 홍대에 가요.
พรุ่งนี้ไปฮงแดด้วยกันกับเพื่อน
คำนาม  + (이)나(이)나 มีความหมายว่า หรือ, หรือไม่ก็
ใช้เชื่อมระหว่างคำนาม
오늘이나 내일 만나요.
พบกันวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้
คำนาม  + 마다마다 มีความหมายว่า ทุก ๆ
ใช้เติมหลังคำนามเพื่อย้ำความหมายแสดงความถี่
주말 마다 수영을 배우러 가요.
ไปเรียนว่ายน้ำทุกสุดสัปดาห์
คำนาม  + 의의 มีความหมายว่า ของ
ใช้เติมหลังคำนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ
여기가 저의 방이에요.
ที่นี่คือห้องของฉัน
คำคุณศัพท์  + 군요군요 มีความหมายว่า จังเลย
เป็นคำอุทานแบบสุภาพ
망고가 정말 맛있군요.
มะม่วงอร่อยมาก/มะม่วงอร่อยจังเลย
คำนาม  + (이)군요군요 มีความหมายว่า เป็น….นั่นเอง
เป็นคำอุทานแบบสุภาพ
이번 주 토요일이 생일이군요.
วันเสาร์นี้เป็นวันเกิดนั่นเอง
คำนาม  + 도도 มีความหมายว่า ด้วย
เป็นคำบ่งชี้ ใช้ตามหลังคำนาม
저도 한국 음식을 좋아해요.
ฉันด้วยชอบอาหารเกาหลี
คำนาม  + 만만 มีความหมายว่า เท่านั้น
เป็นคำบ่งชี้ ใช้ตามหลังคำนาม
제 동생만 안경을 써요.
น้องของฉันเท่านั้นสวมแว่นตา
คำกริยา  + 지요?지요? มีความหมายว่า ใช่มั้ย
เป็นรูปแบบคำถามแบบสุภาพ
ใช้ได้ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ
오늘 회사에 안 가지요 ?
วันนี้ไม่ไปบริษัทใช่มั้ย
คำนาม  + (이)지요?(이)지요? มีความหมายว่า เป็น….ใช่มั้ย
เป็นรูปแบบคำถามแบบสุภาพ
ใช้ได้ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ
여보세요? 거기 영민씨 댁이지요 ?
ฮัลโหล ที่นั่นบ้านคุณยองมินใช่มั้ย
คำกริยา/คำคุณศัพท์  + 네요네요 มีความหมายว่า นะคะ/นะครับ
เป็นการอุทานเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน
ส่วนใหญ่ใช้พูดเพื่อแสดงความอ่อนหวาน
한국어는 정말 어렵네요.
ภาษาเกาหลียากจริง ๆ นะคะ(ครับ)
สถานที่ + 에 가요?에 가요? มีความหมายว่า ไปที่….มั้ย
เป็นรูปประโยคคำถามแบบสุภาพ
한국에 가요?
ไปที่ประเทศเกาหลีมั้ย
สถานที่ + 에서 왔어요에서 왔어요 มีความหมายว่า มาจาก
เป็นรูปประโยคแบบสุภาพ
한국에서 왔어요.
มาจากประเทศเกาหลี
คำนาม + 이/가 어때요?어때요? มีความหมายว่า เป็นอย่างไร
ใช้กับคำนามโดยเติมคำชี้ประธาน 이/가
여기 식당 음식이 어때요 ?  
อาหารที่ร้านนี้เป็นอย่างไร
무슨 + คำนาม + 입니까?무슨 มีความหมายว่า อะไร
ใช้เพื่อถามชื่อหรือชนิดของคำนามนั้น
이 색이 무슨 색입니까 ?
สีนี้คือสีอะไร
무엇을 + คำกริยา + ㅂ/습니까?무엇을 มีความหมายว่า อะไร
ใช้กับกริยาที่ต้องมีกรรม เช่น กิน ดื่ม ทำ
무엇을 먹습니까 ?
กินอะไร
어떤 + คำนาม + คำกริยา + ㅂ/습니까?어떤 มีความหมายว่า แบบไหน
ใช้เติมหน้าคำนามเพื่อถามลักษณะหรือรูปแบบของคำนามนั้น
어떤 음식을 좋아합니까 ?
ชอบอาหารแบบไหน
안 + คำกริยา/คำคุณศัพท์안 มีความหมายว่า ไม่
ใช้ได้ทั้งหน้าคำกริยาและคำคุณศัพท์
바빠서 숙제를 안 했어요.
ยุ่งมากจึง(ยัง)ไม่ทำการบ้าน
못 + คำกริยา못 มีความหมายว่า ไม่สามารถ, ไม่ได้
ใช้เติมหน้าคำกริยาเท่านั้น
돈이 없어서 여행을 못 가요.
ไม่มีเงินจึงไม่สามารถไปเที่ยว
คำนาม + 처럼처럼 มีความหมายว่า เหมือน
ใช้เติมหลังคำนามเพื่อแสดงว่าเหมือนคำนามนั้น
그 아이가 인형처럼 예뻐요. 
เด็กคนนั้นสวยเหมือนตุ๊กตา
คำกริยา + 지 마세요지 마세요 ใช้เติมหลังคำกริยา
เป็นรูปประโยคเพื่อห้ามไม่ให้ทำกริยานั้น
회사에 지각하지 마세요. 
อย่ามาบริษัทสาย
คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 게 되다게 되다 มีความหมายว่า ได้/(กลาย)เป็น
ใช้เติมหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์
얼음이 물로 변하게 돼요. 
น้ำแข็งกลายเป็นน้ำ
พาหนะ + 을/를 + 타다타다 ใช้กับคำนามที่เป็นพาหนะและคำชี้ 을/를저기에서 지하철을 타요.
ขึ้นรถไฟใต้ดินตรงโน้น
สถานที่ + 에서 + 태어나다태어나다 มีความหมายว่า เกิด, กำเนิด
ใช้กับคำชี้ 에서 หมายถึง เกิดที่……..
저는 태국에서 태어났어요.
ฉันเกิดที่ประเทศไทย
(으)로 + 태어나다태어나다 มีความหมายว่า เกิด, กำเนิด
ใช้กับคำชี้ (으)로 หมายถึง เกิดเป็น……..
저는 장녀로 태어났어요.
ฉันเกิดเป็นลูกสาวคนโต
คำกริยา + 기ใช้เติมหลังคำกริยา เพื่อทำให้คำกริยานั้นเป็นคำนาม เช่น 먹다 กิน ->먹기 การกิน공원에서 사진찍기를 좋아해요.
ชอบการถ่ายรูปที่สวนสาธารณะ
ประโยค 1 + (으)면 + ประโยค 2(으)면 เป็นคำเชื่อมในประโยคที่มีเงื่อนไข
มีความหมายว่า ถ้า
과일을 많이 먹으면 예뻐져요.
ถ้ากินผลไม้เยอะ(จะ)สวย
ประโยค 1 + 자마자 + ประโยค 2자마자 มีความหมายว่า ทันที, ทันทีที่
ใช้เชื่อมประโยคเพื่อแสดงความต่อเนื่อง
ของประโยคที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้กัน
집에 돌아 오자마자 샤워했어요.
กลับมาบ้านก็อาบน้ำทันที
ประโยค 1 + (으)면서 + ประโยค 2(으)면서 มีความหมายว่า ขณะที่….ก็
ใช้เมื่อทำกริยาสองอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน
과자를 먹으면서 책을 읽어요.
กินขนมขณะที่อ่านหนังสือด้วย

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคและฝึกใช้ให้คล่องนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ