TOPIK

50 ประโยคควรรู้ก่อนสอบโทปิก

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างประโยคควรรู้ก่อนสอบ TOPIK

그것은 어려운 문제입니다.
นั่นเป็นปัญหาที่ยาก

저는 한국에 오래 살았어요.
ฉันอาศัยอยู่ที่เกาหลีเป็นเวลานานแล้ว

이 일은 중요한 일이에요.
งานนี้เป็นงานสำคัญ

시간을 잘 관리해야 해요.
คุณต้องบริหารจัดการเวลาให้ดี

도시에서 자연을 느낄 수 있어요.
คุณสามารถสัมผัสได้ถึงธรรมชาติในเมือง

그 영화는 감동적이었어요.
ภาพยนตร์เรื่องนั้นประทับใจ

이번 주에 무엇을 할 계획이에요 ?
คุณวางแผนที่จะทำอะไรในสัปดาห์นี้

한국 문화에 대해 배우고 싶어요.
ฉันอยากเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี

이 도시는 혼잡해요.
เมืองนี้คนพลุกพล่าน

어제 식당에서 맛있는 음식을 먹었어요.
ฉันกินอาหารอร่อยที่ร้านอาหารเมื่อวานนี้

그 책은 재미있는 이야기를 담고 있어요.
หนังสือเล่มนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจ

저는 스포츠 경기를 좋아해요.
ฉันชอบเกมกีฬา

어려운 과제를 해결했어요.
ฉันแก้ไขงานที่ยากลำบาก

이 문제를 이해하려면 논리적으로 생각해야 해요.
เพื่อให้เข้าใจปัญหานี้ คุณต้องคิดอย่างมีเหตุผล

그녀는 매우 친절하고 상냥해요.
เธอใจดีและอ่อนโยนมาก

도서관에 가서 책을 빌릴 수 있나요?
ฉันสามารถไปห้องสมุดและยืมหนังสือได้มั้ย

이 프로젝트는 협력이 필요해요.
โครงการนี้ต้องอาศัยความร่วมมือ

한국 음식을 처음 먹어봤어요.
นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันลองกินอาหารเกาหลี

그곳은 아름다운 풍경이 펼쳐져 있어요.
ที่นั่นมีทิวทัศน์ที่สวยงาม

새로운 경험을 해보는 것은 좋은 일이에요.
เป็นการดีที่จะลองประสบการณ์ใหม่ ๆ

이 자리에 앉을 수 있을까요?
สามารถนั่งที่เก้าอี้ตัวนี้ได้มั้ย

이 도시에서 잘 놀 수 있는 곳을 추천해 주세요.
ช่วยแนะนำสถานที่เที่ยวดี ๆ ในเมืองนี้หน่อยค่ะ

한국어를 더 열심히 공부해야 해요.
ต้องตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีให้มากขึ้น

그 사건은 큰 관심을 받았어요.
คดีนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

이 자리는 비어 있어요.
เก้าอี้นี้ว่าง

친구들과 함께 축구를 즐겨요.
ฉันสนุกกับฟุตบอลด้วยกันกับเพื่อน ๆ

그 쇼핑몰에서 신발을 사려고 해요.
ฉันตั้งใจจะไปซื้อรองเท้าที่ห้างสรรพสินค้านั้น

한국 문화에 대해 더 많이 알고 싶어요.
ฉันอยากรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีให้มากขึ้น

이 일은 노력이 필요해요.
งานนี้ต้องใช้ความพยายาม

지하철을 타고 출근해요.
ฉันนั่งรถไฟใต้ดินไปทำงาน

그 문제에 대한 해결책을 찾아야 해요.
เราจำเป็นต้องค้นหาวิธีแก้ไขปัญหานั้น

여행지에서 사진을 많이 찍었어요.
ฉันถ่ายรูปเยอะมากระหว่างเดินทาง

이 도시는 안전하고 평화로워요.
เมืองนี้ปลอดภัยและสงบสุข

더 많은 경험을 쌓고 싶어요.
ฉันต้องการที่จะได้รับประสบการณ์มากขึ้น

그 영화는 스릴 넘치는 이야기를 담고 있어요.
หนังเรื่องนี้มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้น

이 주제에 대해 토론을 해봅시다.
เราหารือกันในหัวข้อนี้กันเถอะ

제가 여기에 처음 왔어요.
ฉันมาที่นี่เป็นครั้งแรก

그 프로젝트를 성공적으로 마쳤어요.
ฉันทำโครงการสำเร็จด้วยดี

제가 한국어를 잘 못해요.
ฉันไม่เก่งภาษาเกาหลี

여기에서 쉽게 길을 찾을 수 있어요.
คุณสามารถค้นหาเส้นทางของคุณได้อย่างง่ายดายที่นี่

저는 그것에 대해 생각하지 않았어요.
ฉันไม่ได้คิดเกี่ยวกับสิ่งนั้น

어려운 문제에 도전해 봐야 해요.
คุณต้องลองปัญหาที่ท้าทาย

이 일은 제 전공과 관련이 있어요.
งานนี้เกี่ยวข้องกับวิชาเอกของฉัน

이 도시는 편리한 교통시스템을 가지고 있어요.
เมืองนี้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกสบาย

어제 친구들과 함께 즐거운 시간을 보냈어요.
เมื่อวานนี้ฉันมีช่วงเวลาที่ดีกับเพื่อน ๆ

그 남자는 유명한 배우예요.
ผู้ชายคนนั้นเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง

한국에 오면 많은 것을 배울 수 있어요.
คุณสามารถเรียนรู้ได้มากมายเมื่อมาเกาหลี

그녀는 예쁜 옷을 입고 있어요.
ผู้หญิงคนนั้นสวมเสื้อผ้าสวยงาม

이 문제를 해결하는 방법을 찾아봐요.
เรามาหาวิธีแก้ไขปัญหานี้กัน

한국에 오신 것을 환영합니다!
ยินดีต้อนรับสู่เกาหลี

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคและนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ