TOPIK

50 ประโยคต้องรู้ก่อนสอบ TOPIK

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างประโยคต้องรู้ก่อนสอบ TOPIK

 1. 안녕하세요.
  สวัสดี
 2. 감사합니다.
  ขอบคุณ
 3. 무엇을 도와드릴까요?
  ฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง
 4. 제 이름은 ……. 입니다.
  ชื่อของฉันคือ……
 5. 저는 한국어를 배우고 있어요.
  ฉันกำลังเรียนภาษาเกาหลี
 6. 이 책을 읽어봤어요.
  ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว
 7. 한국에 가본 적이 있어요.
  ฉันเคยไปเกาหลี
 8. 친구들과 함께 여행을 갔어요.
  ฉันไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ
 9. 내일 시험이 있어요.
  ฉันมีสอบพรุ่งนี้
 10. 이 음식은 맛있어요.
  อาหารนี้อร่อย
 11. 오늘 날씨가 좋아요.
  วันนี้อากาศดี
 12. 한국어를 잘 못해요.
  ฉันไม่เก่งภาษาเกาหลี
 13. 어떤 책을 추천해 주세요?
  คุณช่วยแนะนำหนังสือได้มั้ย
 14. 어제 영화를 봤어요.
  เมื่อวานฉันดูภาพยนตร์
 15. 어디에서 살고 있어요?
  คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
 16. 한국 음식을 좋아해요.
  ฉันชอบอาหารเกาหลี
 17. 이곳은 아름다운 곳이에요.
  สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่สวยงาม
 18. 어제 친구와 만났어요.
  เมื่อวานฉันพบกับเพื่อน
 19. 저는 한국에 살고 있어요.
  ฉันอาศัยอยู่ที่เกาหลี
 20. 이것은 무엇인가요?
  สิ่งนี้คืออะไร
 21. 이 문제를 풀 수 있을까요?
  คุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้มั้ย
 22. 저는 일본어도 조금 할 수 있어요.
  ฉันสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้นิดหน่อยด้วย
 23. 여기에 사진을 찍을 수 있나요?
  ฉันสามารถถ่ายรูปที่นี่ได้มั้ย
 24. 한국 문화에 대해 알고 싶어요.
  ฉันอยากรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลี
 25. 제 생각에 그것은 좋은 아이디어예요.
  ฉันคิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดี
 26. 이 도시는 사람들이 친절해요.
  เมืองนี้ผู้คนเป็นมิตร
 27. 어려운 문제가 많아요.
  มีปัญหายุ่งยากมากมาย
 28. 이곳에서 잘 놀 수 있을까요?
  ฉันขอมีช่วงเวลาที่ดีที่นี่ได้มั้ย
 29. 공항에서 택시를 탈 수 있나요?
  สามารถนั่งแท็กซี่จากสนามบินได้มั้ย
 30. 그 영화는 재미있었어요.
  ภาพยนตร์เรื่องนั้นสนุก
 31. 저는 스포츠를 좋아해요.
  ฉันชอบกีฬา
 32. 미술관에 가 본 적이 있어요.
  ฉันเคยไปหอศิลป์
 33. 더 많은 정보를 얻을 수 있을까요?
  ฉันขอข้อมูลเพิ่มเติมได้มั้ย
 34. 이 일은 어려울 것 같아요.
  ฉันคิดว่างานนี้คงยาก
 35. 제가 도와줄까요?
  ฉันช่วยคุณได้มั้ย
 36. 그녀는 아름다운 음악을 연주해요.
  เธอเล่นดนตรีที่ไพเราะ
 37. 이 문제를 어떻게 풀어야 할까요?
  จะต้องแก้ปัญหานี้อย่างไร
 38. 저는 일을 하면서 많은 것을 배웠어요.
  ฉันได้เรียนรู้มากมายในขณะทำงาน
 39. 그 계획은 잘 성공할 것 같아요.
  ฉันคิดว่าโครงการจะสำเร็จ
 40. 다음 주말에 무엇을 할까요?
  สุดสัปดาห์หน้าจะทำอะไรดี
 41. 이 도시에서 좋은 경험을 했어요.
  ฉันมีประสบการณ์ที่ดีในเมืองนี้
 42. 그녀와 연락을 유지하고 있어요.
  ฉันยังคงติดต่อกับเธอ
 43. 이 책을 읽고 어휘를 알아가고 있어요.
  ฉันกำลังเรียนรู้คำศัพท์โดยการอ่านหนังสือเล่มนี้
 44. 그것은 정말로 잘 생각한 결정이에요.
  นั่นเป็นการตัดสินใจที่ดีจริง ๆ
 45. 저는 한국 음식을 준비했어요.
  ฉันเตรียมอาหารเกาหลีแล้ว
 46. 도시에서 교통이 편리해요.
  การคมนาคมในเมืองสะดวก
 47. 한국어로 말해도 될까요?
  พูดภาษาเกาหลีได้มั้ยคะ
 48. 그 도시에서 산책을 즐겨요.
  ฉันเพลิดเพลินกับการเดินเล่นในเมืองนั้น
 49. 저는 그 문제를 푸는 방법을 모르겠어요.
  ฉันไม่รู้วิธีแก้ปัญหานั้น
 50. 일하는 동안 많은 것을 배울 수 있어요.
  คุณสามารถเรียนรู้หลายอย่างในระหว่างที่ทำงาน

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ