ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + 에 관해”

ไวยากรณ์ 에 관해 มีความหมายว่า “เกี่ยวกับ….” ใช้ตามหลังคำนามเพื่อแสดงความเกี่ยวข้องกับคำนามนั้น โดยใช้ 에 관해 ตามหลังได้ทั้งคำนามที่มีตัวสะกด และคำนามที่ไม่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
한국 음식ㄱ: 한국 음식에 관해 어떻게 생각해요 ?
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับอาหารเกาหลี
ㄴ: 요리하기 쉽고 건강에도 좋다고 생각해요.
ฉันคิดว่าทำง่ายและดีต่อสุขภาพ
.
성격ㄱ: 한국 사람들의 성격에 관해 어떻게 생각해요 ?
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับบุคลิกของคนเกาหลี
ㄴ: 좀 급하고 화를 잘 내지만 사람들은 착하다고 생각해요.
ค่อนข้างเร่งรีบและโกรธง่าย แต่ผู้คนคิดว่าใจดี
.
회사ㄱ: 지금 다니는 회사에 관해 어떻게 생각해요 ?
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับบริษัทที่คุณทำงานอยู่ตอนนี้
ㄴ: 사무실도 너무 작고 직원들이 부족해서 일이 너무 많은 거 같아요.
สำนักงานมีขนาดเล็กเกินไปและพนักงานไม่เพียงพอจึงดูเหมือนว่างานเยอะเกินไป
.
한국 드라마ㄱ: 요즘 인기있는 한국 드라마에 관해 어떻게 생각해요 ?
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับละครเกาหลียอดนิยมในปัจจุบันนี้
ㄴ: 좀 폭력적이어서 아이들이 보기에는 좋지 않다고 생각해요.
ค่อนข้างรุนแรง จึงคิดว่าไม่ดีต่อการดูของเด็ก ๆ
.
교통수단ㄱ: 한국의 지하철이나 버스 같은 교통수단에 관해 어떻게 생각해요 ?
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งอย่างรถไฟใต้ดินและรถประจำทางในเกาหลี
ㄴ: 요금이 다른 나라에 비해 싸고 훨씬 편리하다고 생각해요.
ฉันคิดว่าค่าโดยสารถูกกว่าและสะดวกกว่าประเทศอื่นมาก
.
산불ㄱ: 오늘 아침 티비에서 나온 산불에 관해 어떻게 생각해요 ?
คุณคิดอย่างไรกับไฟภูเขาในทีวีเมื่อเช้านี้
ㄴ: 상황이 심각하고 많은 사람들이 조심해야 한다고 생각해요.
ฉันคิดว่าสถานการณ์ร้ายแรงและผู้คนต้องระมัดระวัง
.
경제침체ㄱ: 코로나로 인한 경제침체에 관해 어떻게 생각해요 ?
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดจากไวรัสโคโรน่า
ㄴ: 빨리 코로나가 사라지고 다시 예전으로 돌아갔으면 좋겠어요.
ฉันหวังว่าโคโรน่าจะหายไปในไม่ช้าและกลับไปเหมือนเดิม
.
얘기ㄱ: 영민씨가 어제 술먹으며 한 얘기에 관해 어떻게 생각해요 ?
คุณคิดอย่างไรกับสิ่งที่คุณยองมินพูดตอนดื่มเมื่อวานนี้
ㄴ: 아마 술에 취해서 실수해서 한 말일거예요.
บางทีเขาอาจจะเมาและทำผิดพลาด
.
요리 솜씨ㄱ: 수잔씨 요리 솜씨에 관해 어떻게 생각해요 ?
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับทักษะการทำอาหารของคุณซูซาน
ㄴ: 솜씨도 좋고 음식이나 재료들을 잘 아는 것 처럼 보여요.
ฝีมือดีและดูเหมือนจะรู้จักอาหารและส่วนผสมเป็นอย่างดี
.
동료들ㄱ: 사무실 동료들에 관해 어떻게 생각해요 ?
คุณคิดอย่างไรกับเพื่อนร่วมงานในสำนักงาน
ㄴ: 대부분 이해심이 많고 다른 사람들을 잘 도와주는 것 같아요.
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจและดูเหมือนจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ดี

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + 에 관해” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ