ภาษาเกาหลี

ประโยคที่ใช้ “고요”

คำว่า 고요 ใช้เพื่อแสดงให้เห็นการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง หรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์นั้น ๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ “고요”

ㄱ: 어디가 수진씨 책상이에요 ?
โต๊ะทำงานของคุณซูจินอยู่ที่ไหน
ㄴ: 여기는 진수씨 자리고요, 저기가 제 책상이에요.
นี่คือที่นั่งของคุณจินซู และโน่นคือโต๊ะของฉัน

ㄱ: 같이 계시는 분들은 누구세요 ?
คนที่คุณอยู่ด้วยคือใคร
ㄴ: 여기는 저희 부모님들이시고요. 이쪽은 제 동생이에요.
นี่คือคุณพ่อคุณแม่ ด้านนี้คือน้องของฉัน

ㄱ: 오늘도 퇴근후에 또 술마시러 갈거예요 ?
วันนี้หลังเลิกงานคุณจะไปดื่มเหล้าอีกมั้ย
ㄴ: 오늘은 술마시러 가는게 아니고요. 그냥 커피 마시러 가는거예요.
วันนี้ไม่ได้ออกไปดื่มเหล้า แค่จะไปดื่มกาแฟ

ㄱ: 사무실에서 일 안하고 그렇게 잠자면 안돼요.
ที่สำนักงานคุณไม่ทำงานและนอนหลับแบบนั้นไม่ได้
ㄴ: 잠을 자는게 아니고요. 잠깐 눈을 감고 있던 거예요.
ฉันไม่ได้นอน ฉันหลับตาลงครู่หนึ่ง

ㄱ: 팟사랏씨는 베트남사람이죠 ?
คุณภัสรัตน์เป็นคนเวียดนามใช่มั้ย
ㄴ: 아니요, 저는 태국 사람이고요, 흐엉씨가 베트남 사람이에요.
ไม่ใช่ ฉันเป็นคนไทย คุณเฮืองเป็นคนเวียดนาม

ㄱ: 영민씨 생일이 다음 주말이지요 ?
วันเกิดของคุณยองมินคือสัปดาห์หน้าใช่มั้ย
ㄴ: 다음 주말은 부장님 생일이고요. 제 생일은 이미 지났어요.
อาทิตย์หน้าเป็นวันเกิดเจ้านาย วันเกิดของผมผ่านไปแล้ว

ㄱ: 수잔씨하고 왜 아무말도 안 해요, 또 싸웠어요 ?
ทำไมคุณไม่พูดอะไรกับคุณซูซาน ทะเลาะกันอีกแล้วเหรอ
ㄴ: 싸운게 아니고요. 말다툼을 좀 했을뿐이에요.
ไม่ได้ทะเลาะ แค่โต้เถียงกันนิดหน่อย

ㄱ: 어제 부탁한 일 아직도 못 끝냈어요 ?
งานที่ฝากให้ทำเมื่อวานยังไม่เสร็จเหรอ
ㄴ: 어제 부탁한 일은 모두 끝냈고요. 이건 다른 일이에요.
ฉันทำทุกอย่างที่ขอเมื่อวานนี้เสร็จแล้ว นี่เป็นงานอย่างอื่น

ㄱ: 요즘도 밤에 잠을 잘 못 자요 ?
ช่วงนี้ตอนกลางคืนคุณยังนอนไม่หลับหรือเปล่า
ㄴ: 아니요, 요즘은 잠도 잘 자고요. 운동도 열심히 해요.
ไม่ ช่วงนี้ฉันนอนหลับสบาย ฉันออกกำลังกายหนักมาก

ㄱ: 한국에서 사귄 친구들은 어때요 ?
เพื่อนที่คุณรู้จักที่เกาหลีเป็นอย่างไรบ้าง
ㄴ: 네, 모두들 친절하고요. 저한테 아주 잘 해줘요.
ทุกคนเป็นมิตร ใจดีกับฉันมาก

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคที่ใช้ “고요” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ