ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + (으)ㄴ 후에”

ไวยากรณ์ (으)ㄴ 후에 มีความหมายว่า “หลัง….” หรือ “หลังจาก….” ใช้ตามหลังคำกริยา ดังนี้

  • ใช้ ㄴ 후에 ตามหลังคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด
  • ใช้ 은 후에 ตามหลังคำกริยาที่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
싸우다ㄱ: 친구하고 싸운 후에 어떻게 화해해요 ?
คุณจะคืนดีกับเพื่อนหลังจากทะเลาะกันอย่างไร
ㄴ: 보통 먼저 미안하다고 사과해요.
ฉันมักจะพูดขอโทษก่อน
.
끝나다ㄱ: 오늘 일 끝난 후에 어디 갈 거예요 ?
วันนี้หลังเลิกงานคุณจะไปไหน
ㄴ: 사무실 동료들하고 노래방에 가서 노래부를 거예요.
ฉันจะไปคาราโอเกะกับเพื่อนร่วมงานและร้องเพลง
.
먹다ㄱ: 밥을 먹은 후에 보통 뭐 해요 ?
คุณมักจะทำอะไรหลังจากรับประทานอาหาร
ㄴ: 커피를 마시거나 디저트를 먹으러 가요.
ไปดื่มกาแฟหรือกินของหวาน
.
보다ㄱ: 영화 다 본 후에 뭐 할까요 ?
คุณทำอะไรหลังจากดูหนัง
ㄴ: 백화점에 맛있는 음식 먹으러 가요.
ไปห้างสรรพสินค้าเพื่อกินอาหารอร่อย
.
끝나다ㄱ: 수업 끝난 후에 뭐 해요 ?
คุณทำอะไรหลังเลิกเรียน
ㄴ: 반 친구들하고 같이 도서관에 가서 숙제할 거예요.
ฉันจะไปห้องสมุดกับเพื่อน ๆ เพื่อทำการบ้าน
.
일어나다ㄱ: 아침에 일어난 후에 뭐 해요 ?
คุณทำอะไรหลังจากตื่นนอนตอนเช้า
ㄴ: 샤워를 하고 양치를 해요.
อาบน้ำและแปรงฟัน
.
공부하다ㄱ: 한국어를 공부한 후에 뭐 할 계획이에요 ?
หลังจากเรียนภาษาเกาหลี คุณวางแผนจะทำอะไร
ㄴ: 한국으로 유학을 가거나 한국 회사에서 일하려고 해요.
ฉันอยากไปเกาหลีเพื่อเรียนต่อหรือทำงานที่บริษัทเกาหลี
.
만나다ㄱ: 친구들 만난 후에 주로 어디에 가요 ?
คุณมักจะไปที่ไหนหลังจากพบเพื่อน ๆ
ㄴ: 홍대나 종로에 있는 카페에 가서 식사를 하고 커피를 마셔요.
ไปร้านกาแฟในฮงแดหรือจองโนเพื่อกินอาหารและดื่มกาแฟ
.
마시다ㄱ: 어제 술을 마신 후에 어떻게 되었는지 기억나요 ?
คุณจำสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากคุณดื่มเหล้าเมื่อวานนี้ได้มั้ย
ㄴ: 아니요. 너무 많이 마셔서 기억이 하나도 안 나요.
ไม่ ฉันดื่มเยอะมากจนจำอะไรไม่ได้เลย
.
예약을 하다/맞다ㄱ: 백신 예약을 한 후에 어떻게 해요 ?
หลังจากนัดฉีดวัคซีนแล้วต้องทำอย่างไร
ㄴ: 예약일에 병원에 가서 주사를 맞아야 해요 그리고 1차를 맞은 후에 2차도 맞아야 해요.
คุณต้องไปโรงพยาบาลในวันที่นัดและรับการฉีดยาครั้งที่ 1 หลังจากนั้นคุณต้องได้รับเข็มที่ 2 ด้วย