ภาษาเกาหลี

คำกริยา + (으)ㄹ 뻔하다

ไวยากรณ์ -(으)ㄹ 뻔하다 มีความหมายว่า “เกือบ…, เกือบจะ….” หรือ “แทบ…., แทบจะ….” ใช้ตามหลังคำกริยา โดยใช้ ㄹ 뻔하다 ตามหลังคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด และใช้ 을 뻔하다 ตามหลังกริยาที่มีตัวสะกด และมักจะใช้ในประโยครูปอดีต

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + (으)ㄹ 뻔하다ประโยค
지각하다지각할 뻔 했어요아침에 늦잠을 자서 학교에 지각할 뻔 했어요.
ฉันตื่นสายจึงเกือบไปโรงเรียนสาย
오다울 뻔 했어요드라마를 보다가 너무 슬퍼서 울 뻔 했어요.
ฉันเศร้ามากขณะดูละครจนเกือบร้องไห้
지나다지나칠 뻔 했어요버스 안에서 졸다가 내릴 정류장을 지나칠 뻔 했어요.
ฉันหลับอยู่บนรถเมล์และเกือบจะเลยป้ายรถเมล์
다치다다칠 뻔 했어요계단을 내려 가다가 미끄러져서 다칠 뻔 했어요.
ตอนที่กำลังจะลงบันได ฉันลื่นและเกือบจะได้รับบาดเจ็บ
사다살 뻔 했어요콘서트가 너무 인기여서 표를 못 살 뻔 했어요.
คอนเสิร์ตได้รับความนิยมมากจนฉันแทบจะไม่สามารถซื้อบัตรได้
사고가 나다사고가 날 뻔 했어요앞 차가 갑자기 정차해서(정차하다 ㅡ stop) 사고가 날 뻔 했어요.
รถคันข้างหน้าหยุดกะทันหันจนเกือบจะเกิดอุบัติเหตุ
불합격하다불합격할 뻔 했어요시험 성적이 좋지 않아서 거의 불합격할 뻔 했어요.
ฉันเกือบจะสอบตกเพราะคะแนนสอบไม่ดี
쓰러지다쓰러질 뻔 했어요너무 배고프고 힘들어서 거의 쓰러질 뻔 했어요.
ฉันหิวและเหนื่อยจนแทบทรุด
싸우다싸울 뻔 했어요친구와 얘기하다 의견이 안 맞아서 거의 싸울 뻔 했어요.
ระหว่างคุยกับเพื่อนฉันเกือบทะเลาะกันเพราะไม่เห็นด้วย
잊어 버리다잊어 버릴 뻔 했어요회사 일이 너무 바빠서 약속을 잊어 버릴 뻔 했어요.
งานของฉันยุ่งมากจนเกือบลืมนัด

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้คำกริยา + (으)ㄹ 뻔하다 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ