อักษรเกาหลี

อักษรเกาหลีเรียกว่า “ฮันกึล” ประดิษฐ์ขึ้นโดยพระเจ้าเซจงมหาราช โดยก่อนหน้านั้นชาวเกาหลีใช้ตัวอักษรฮันจา (ตัวอักษรจีน) ทำให้ผู้ไม่รู้หรือไม่ได้เรียนตัวอักษรฮันจาไม่สามารถถ่ายทอดความคิดของตัวเองออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ด้วยเหตุนี้พระเจ้าเซจงมหาราชจึงประดิษฐ์อักษรฮันกึลขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้อ่านเขียนได้ง่าย

อักษรเกาหลีหรืออักษรฮันกึล ประกอบด้วยพยัญชนะ 19 ตัว (พยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว และ พยัญชนะซ้อน 5 ตัว) และสระ 21 ตัว (สระเดี่ยว 10 ตัว และสระประสม 11 ตัว)

สระเกาหลี

การเขียนอักษรฮันกึลจะเขียนจากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวาเสมอ ก่อนจะเรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์ หรือบทสนทนาภาษาเกาหลีควรจะรู้จักตัวอักษรเกาหลีและจำตัวอักษรทั้งหมดให้ได้ทั้งพยัญชนะและสระ