ภาษาเกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 아/어 있다”

ไวยากรณ์ 아/어 있다 ใช้เพื่อบอกว่าทำกริยาใดกริยาหนึ่งเสร็จแล้วคงสภาพไว้เช่นนั้น โดยใช้ตามหลังคำกริยาดังนี้

  • ใช้ 아 있다 ตามหลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระㅏหรือสระ ㅗ
  • ใช้ 어 있다 ตามหลังคำกริยาที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยสระ ㅏหรือสระ ㅗ (ลงท้ายด้วยสระอื่น ๆ)
  • ใช้ 해 있다 กับคำกริยาที่ลงท้ายด้วย 하다 (เปลี่ยน 하다 เป็น 해)

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
뜨다한강에 유람선이 떠 있어요.
เรือสำราญล่องลอยอยู่ที่แม่น้ำฮัน
가다한국에는 많은 태국 사람들이 가 있어요.
ที่เกาหลีมีคนไทยไปอยู่เยอะ
열려지다학교에 다녀와서 집에 도착해 보니까 문이 열려져 있었어요.
เมื่อฉันกลับจากโรงเรียนถึงบ้าน ประตูก็เปิดอยู่แล้ว
오다어제 인터넷으로 주문한 물건이 벌써 와 있어요.
เมื่อวานนี้ของที่ฉันสั่งซื้อออนไลน์มาถึงแล้ว
눕다머리가 너무 아파서 침대에 누워 있어요.
ฉันปวดหัวมากจึงนอนอยู่บนเตียง
꺼지다친구에게 전화를 걸었는데 전화가 꺼져 있었어요.
ฉันโทรหาเพื่อนแต่โทรศัพท์ปิดอยู่
크다퇴근할때 보니까 늦은 시간인데 건물에 아직 불이 켜져 있었어요.
ตอนฉันกลับจากทำงาน ดึกแล้วแต่ไฟในอาคารยังเปิดอยู่
닫혀지다오후에 은행에 갔는데 오늘이 토요일이라서 문이 닫혀져 있었어요.
ตอนบ่ายฉันไปธนาคารแต่วันนี้เป็นวันเสาร์ธนาคารจึงปิดอยู่
찢어지다도서관에서 책을 빌렸는데 중간에 책이 찢어져 있었어요.
ฉันยืมหนังสือจากห้องสมุดแต่หนังสือขาดตรงกลางอยู่แล้ว
고장나다선풍기를 샀는데 버튼이 고장나 있었어요.
ฉันซื้อพัดลมมา แต่ปุ่มกดพังอยู่แล้ว

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 아/어 있다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ