ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 아/어 봤자”

ไวยากรณ์ 아/어 봤자 มีความหมายว่า “แม้ว่าจะ….ก็….” หรือ “ถึงจะ…..ก็ยัง…..” ใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ดังนี้

  • ใช้ 아 봤자 ตามหลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระㅏหรือสระ ㅗ
  • ใช้ 어 봤자 ตามหลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สระ ㅏหรือสระ ㅗ
  • ใช้ 해 봤자 กับคำกริยาที่ลงท้ายด้วย 하다 (เปลี่ยน 하다 เป็น 해)

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
모으다아무리 돈을 모아봤자 집을 사기애는 너무 부족해요.
แม้ว่าจะเก็บออมเงินเท่าไหร่ก็ยังไม่พอซื้อบ้าน
열심히 하다다이어트 열심히 해봤자 운동을 하지않고서는 살을 뺄수 없어요.
แม้ว่าจะควบคุมอาหารหนักแค่ไหน ก็ไม่สามารถลดน้ำหนักได้หากไม่ได้ออกกำลังกาย
전화하다챵리씨는 지금 화가 너무 많이 나서 전화해봤자 받지 않을거예요.
ตอนนี้คุณชยังรีโกรธมาก แม้ว่าจะโทรหาก็ไม่รับสาย
불르다큰 소리로 불러봤자 너무 멀어서 아마 안 들릴거예요.
แม้ว่าจะเรียกดังๆ ก็คงไม่ได้ยินเพราะไกลกันมาก
얘기하다너무 오래 된 일이라서 얘기해봤자 기억 못 할 거예요.
เพราะนานมากแล้ว แม้ว่าจะเคยพูดถึงก็จำไม่ได้
공부하다그 시험은 너무 어려워서 열심히 공부해봤자 합격하기 힘들거예요.
เพราะข้อสอบยากมาก แม้ว่าจะเรียนหนักก็สอบผ่านยาก
설명하다어려운 문제라서 여러 번 설명해봤자 이해하지 못 할 거예요.
เพราะเป็นคำถามที่ยาก แม้ว่าจะอธิบายกี่ครั้งก็ไม่เข้าใจ
가다이미 물건이 다 매진이 돼서 내일 다시 가 봤자 사지 못 할거예요.
เพราะของหมดเกลี้ยงหมดแล้ว แม้ว่าพรุ่งนี้จะไปอีกก็ซื้อไม่ได้แล้ว
기다리다이미 기회를 놓쳐버려서 기다려봤자 소용없을 거예요.
เพราะพลาดโอกาสไปแล้ว แม้ว่าจะรอก็ไม่มีประโยชน์
찾다잃어버린 지 너무 오래되서 아무리 찾아봤자 찾지 못 할거예요.
เพราะหายไปนานมาก แม้ว่าจะพยายามหาแค่ไหนก็หาไม่เจอ

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 아/어 봤자” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ