ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + 중에서”

ไวยากรณ์ 중에서 มีความหมายว่า “ในบรรดา….” ใช้เติมหลังคำนามเพื่อแสดงให้เห็นว่าคำนามนั้นมีหลายสิ่ง โดยใช้ 중에서 เติมหลังคำนามได้ทั้งคำนามที่มีตัวสะกดและคำนามที่ไม่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
한국 음식ㄱ: 한국 음식 중에서 뭘 제일 좋아해요 ?
ในบรรดาอาหารเกาหลี อะไรที่คุณชอบที่สุด?
ㄴ: 떡볶이하고 삼겹살을 가장 좋아해요.
ฉันชอบต็อกปกกีและหมูสามชั้นมากที่สุด
.
날씨ㄱ: 일년 날씨중에서 가장 시원한 때가 언제언제예요 ?
ในบรรดาอากาศตลอดปี ตอนเย็นสบายที่สุดคือเมื่อไรบ้าง
ㄴ: 3,4월하고 9, 10이 가장 시원해요.
เดือนมีนาคมและเมษายน, เดือนกันยายนและเดือนตุลาคมเย็นสบายที่สุด
.
맛집ㄱ: 서울에 있는 맛집중에서 몇 군데 가봤어요 ?
ในบรรดาร้านอร่อยอาหารที่โซล เคยไปมากี่แห่งแล้ว?
ㄴ: 세네군데 가 봤어요.
เคยไปมาสามสี่แห่งแล้ว
.
친구ㄱ: 같은 학교 다니는 친구중에서 누구하고 가장 친해요 ?
ในบรรดาเพื่อนที่โรงเรียนเดียวกัน สนิทกับใครมากที่สุด
ㄴ: 팟사랏하고 수잔하고 제일 친해요.
ภัสรัตน์และซูซานเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุด
.
일주일ㄱ: 일주일중에서 어느날이 제일 좋아요 ?
ในบรรดาวันของสัปดาห์ คุณชอบวันไหนมากที่สุด
ㄴ: 금요일 퇴근 후 저녁이 제일 좋아요.
หลังเลิกงานในวันศุกร์ ช่วงอาหารค่ำดีที่สุด
.
ㄱ: 여기에 있는 책중에서 몇 권정도 읽었어요 ?
ในบรรดาหนังสือที่อยู่ตรงนี้ คุณอ่านแล้วกี่เล่ม
ㄴ: 10권 정도 읽었어요.
ฉันอ่านแล้วประมาณ 10 เล่ม
.
가족ㄱ: 가족중에서 누가 제일 키가 커요 ?
ในบรรดาครอบครัวของคุณ ใครสูงที่สุด
ㄴ: 남동생이 제일 크고 언니가 제일 작아요.
น้องชายสูงที่สุดและพี่สาวตัวเล็กที่สุด
.
나라ㄱ: 여행 가본 나라중에서 어디가 제일 기억에 남아요 ?
ในบรรดาประเทศที่เคยไป ประเทศใดที่น่าจดจำที่สุด
ㄴ: 한국하고 일본이 제일 기억에 남아요.
เกาหลีและญี่ปุ่นน่าจดจำที่สุด
.
동료ㄱ: 회사에서 같이 일한 동료중에서 누가 제일 일을 잘 해요 ?
ในบรรดาเพื่อนร่วมงานที่บริษัท ใครทำงานเก่งที่สุด
ㄴ: 영민씨하고 진수씨가 제일 일을 잘 했어요.
คุณยองมินและคุณจินซูทำงานเก่งที่สุด
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + 중에서” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ