บทสนทนาภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบ “그리고”

คำว่า “그리고” เป็นคำวิเศษณ์ มีความหมายว่า “และ….” หรือ “แล้วก็….”

ตัวอย่าง

ㄱ: 영민씨랑 뭐 했어요 ?
คุณทำอะไรกับคุณยองมิน
ㄴ: 놀이공원에 가서 놀았어요. 그리고 예쁜 카페에도 갔어요.
ไปเที่ยวที่สวนสนุก และไปที่ร้านกาแฟสวย ๆ
.
ㄱ: 주말에 뭐 할거예요 ?
คุณจะทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์
ㄴ: 언니하고 쇼핑갈거예요. 그리고 엄마하고 같이 저녁 준비를 할 거예요.
ฉันจะไปซื้อของกับพี่สาว และจะเตรียมอาหารเย็นกับแม่
.
ㄱ: 퇴근후에 보통 뭐 해요 ?
คุณมักจะทำอะไรหลังเลิกงาน
ㄴ: 친구들을 만나요. 그리고 술을 마시거나 노래방에 노래부르러 가요.
พบกับเพื่อน ๆ และไปดื่มหรือร้องเพลงที่คาราโอเกะ
.
ㄱ: 좋아하는 음식이 뭐예요 ?
อาหารที่ชื่นชอบคืออะไร
ㄴ: 매운 음식을 좋아해요. 그리고 단 음식도 좋아해요.
ฉันชอบอาหารรสจัด และชอบอาหารหวาน
.
ㄱ: 왜 한국어를 공부해요 ?
ทำไมคุณจึงเรียนภาษาเกาหลี
ㄴ: 한국어가 재미있어요. 그리고 한국회사에 취직하고 싶어서 한국어를 공부해요.
ภาษาเกาหลีสนุก และเรียนภาษาเกาหลีเพราะอยากทำงานในบริษัทเกาหลี
.
ㄱ: 한국 사람들은 어때요 ?
คนเกาหลีเป็นอย่างไร
ㄴ: 보통 다른 사람들에게 무관심해요. 그리고 화를 잘 내요.
มักจะไม่น่าสนใจสำหรับคนอื่น และโกรธง่าย
.
ㄱ: 부산 여행은 어땠어요 ?
การเดินทางไปปูซานของคุณเป็นอย่างไร
ㄴ: 정말 재미있고 즐거웠어요. 그리고 친구들과 사진도 많이 찍었어요.
สนุกและเพลิดเพลินจริง ๆ และได้ถ่ายรูปกับเพื่อน ๆ มากมายด้วย
.
ㄱ: 쉬는 날에 보통 뭐 해요 ?
วันหยุดคุณมักจะทำอะไร
ㄴ: 집안 청소를 해요. 그리고 운동을 하거나 요리를 해요.
ทำความสะอาดบ้าน และออกกำลังกายหรือทำอาหาร
.
ㄱ: 회사 생활은 어때요 ?
ชีวิตบริษัทของคุณเป็นอย่างไร
ㄴ: 매일 바쁘고 정신없어요. 그리고 야근 할때도 많구요.
วุ่นวายและวุ่นวายทุกวัน และทำงานล่วงเวลาตอนกลางคืนบ่อยด้วย
.
ㄱ: 점심에 뭐 먹었어요 ?
คุณกินอะไรเป็นอาหารกลางวัน
ㄴ: 구내식당 에서 김밥을 먹었어요. 그리고 떡볶이도 같이 먹었어요.
กินคิมบับที่โรงอาหาร และกินต็อกปกกีด้วย

อย่าลืม !! ฝึกพูด “ประโยคถาม-ตอบ 그리고” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ