ภาษาเกาหลี

20 ประโยค เกี่ยวกับการขอร้อง

ประโยคความหมาย
이 가방 좀 들어 주시겠어요 ?กรุณาถือกระเป๋านี้หน่อยได้มั้ยครับ
네, 그렇게 할게요. 이리 주세요.ได้ครับ ส่งมาเลยครับ
여기에서 잠시만 기다려 주시겠어요 ?กรุณารอที่นี่สักครู่ได้มั้ยครับ
네, 천천히 일 보고 오세요.ครับ ไม่ต้องรีบครับ
화장실 좀 잠시 쓸 수 있을까요 ?ขอใช้ห้องน้ำได้มั้ยครับ
네, 저쪽에 있어요.อยู่ด้านโน้นครับ
조금만 조용히 해 주시겠어요 ?กรุณาเงียบหน่อยได้มั้ยครับ
네, 죄송해요. 주의할게요.ขอโทษครับ ผมจะระวังครับ
사진 좀 찍어 주시겠어요 ?กรุณาถ่ายรูปให้หน่อยได้มั้ยครับ
네, 카메라 이리 주세요.กรุณาส่งกล้องมาเลยครับ
책 좀 빌려 주시겠어요 ?ขอยืมหนังสือหน่อยได้มั้ยครับ
네, 여기 있어요. 주말에 돌려 주세요.อยู่นี่ครับ กรุณาคืนตอนสุดสัปดาห์นะครับ
이 부분을 한 번 더 설명해 주시겠어요 ?กรุณาอธิบายส่วนนี้อีกครั้งได้มั้ยครับ
네, 그 부분을 다시 설명해 드릴게요.ผมจะอธิบายส่วนนั้นอีกครั้ง
좀 더 크게 말해 주시겠어요 ? 잘 못 들었어요.กรุณาพูดดังกว่านี้หน่อยได้มั้ยครับ ผมไม่ได้ยินครับ
네, 좀 더 크게 말씀드릴게요.ผมจะพูดดังขึ้นครับ
내일부터 지각하지 말아 주시겠어요 ?ตั้งแต่พรุ่งนี้กรุณาอย่ามาสายได้มั้ยครับ
죄송합니다. 지각하지 않도록 할게요.ขอโทษครับ ผมจะไม่สายอีกครับ
어제 배운 문법을 좀 가르쳐 주시겠어요 ?กรุณาสอนไวยากรณ์ที่เรียนเมื่อวานนี้ได้มั้ยครับ
네, 어느 부분을 가르쳐 드릴까요 ?จะให้สอนส่วนไหนครับ

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคและบทสนทนาอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ