ภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบในธนาคาร

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบในธนาคาร

ㄱ: 어떻게 오셨어요 ?
เชิญครับ
ㄴ: 네, 통장 좀 개설하려고 하는데요.
ค่ะ ฉันอยากจะเปิดบัญชีธนาคารหน่อยค่ะ
.
ㄱ: 뭘 도와드릴까요 ?
มีอะไรให้ช่วยครับ
ㄴ: 체크카드를 분실해서 새로 만들려고 하는데요.
ฉันทำบัตรเดบิตหายจึงต้องการทำบัตรใหม่ค่ะ
.
ㄱ: 크레디트 카드를 만들려고 하는데요.
ฉันอยากจะทำบัตรเครดิตค่ะ
ㄴ: 신분증하고 여기 신청서를 작성해주세요.
กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและกรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่นี่ครับ
.
ㄱ: 돈을 인출하려는데 통장 비밀번호를 잊어 버렸어요.
ฉันอยากจะถอนเงินแต่ลืมรหัสผ่านค่ะ
ㄴ: 네, 신분증하고 여기에 본인 서명을 해주세요.
กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและเซ็นชื่อตรงนี้ค่ะ
.
ㄱ: 적금 만기가 되서 해약하려고 하는데요.
บัญชีออมทรัพย์พิเศษครบอายุแล้วจึงอยากจะยกเลิกค่ะ
ㄴ: 네, 신분증 좀 보여주세요. 그리고 여기 신청서를 작성해주세요.
กรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณ และกรอกเอกสารที่นี่ค่ะ
.
ㄱ: 수도세 하고 전기세 좀 내려고 해요.
ฉันอยากจะจ่ายค่าน้ำและค่าไฟหน่อยค่ะ
ㄴ: 네, 영수증하고 신분즘 좀 주시겠어요 ?
ครับ ขอบิลและบัตรประจำตัวครับ
.
ㄱ: 해외에 있는 은행에 송금을 좀 하려고 하는데요.
ฉันต้องการโอนเงินไปยังธนาคารในต่างประเทศค่ะ
ㄴ: 어느 나라의 무슨 은행인가요 ? 스위프트 코드를 적어주세요.
ธนาคารในประเทศไหนครับ กรุณาเขียนรหัส Swift ครับ
.
ㄱ: 단말기에 카드를 넣었는데 카드가 안 나와요.
ฉันใส่การ์ดในเครื่องเทอร์มินัล แต่การ์ดไม่ออกมาค่ะ
ㄴ: 바로 확인해볼게요 잠시만 기다려 주세요.
เดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะคะ กรุณารอสักครู่ค่ะ
.
ㄱ: 대출을 좀 받으려고 하는데 가능할까요 ?
ฉันอยากจะกู้เงินหน่อยค่ะ พอจะเป็นไปได้มั้ยคะ ?
ㄴ: 얼마나 대출을 받으실 생각이세요 ?
여기 필요한 서류들을 있으니까 먼저 여기 서류들을 준비해 주세요.
คุณวางแผนที่จะกู้เงินเท่าไหร่ครับ
มีเอกสารที่จำเป็นตามนี้ครับ กรุณาเตรียมเอกสารตามนี้ก่อนครับ
.
ㄱ: 도장을 안 가져왔는데 사인을 해도 될까요 ?
ฉันไม่ได้นำตราประทับมา ฉันสามารถเซ็นชื่อได้มั้ยคะ
ㄴ: 네, 괜찮아요. 여기 개인 서명을 해 주시면 돼요.
ได้ครับ คุณสามารถเซ็นชื่อได้ที่นี่ครับ

อย่าลืม !! ฝึกพูด “ประโยคถาม-ตอบในธนาคาร” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ