ภาษาเกาหลีมีโครงสร้างประโยคพื้นฐานที่แตกต่างจากภาษาไทยที่เราคุ้นเคยกัน

ภาษาไทย: ประธาน + กริยา + กรรม
เช่น แม่กินข้าว => แม่ (ประธาน) + กิน (กริยา) + ข้าว (กรรม)

โครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาเกาหลีจะประกอบด้วย ประธาน + กรรม + กริยา ซึ่งจะเห็นได้ว่ากริยาจะอยู่ท้ายสุดของประโยค และกริยานี้จะมีความสำคัญมากเพราะภาษาเกาหลีจะมีการผันคำกริยาเพื่อแสดงรูปอดีต ปัจจุบัน อนาคต แสดงความสุภาพของภาษา แสดงไวยากรณ์ต่างๆ ที่มีความหมายและวิธีใช้แตกต่างกันไป และคำกริยาท้ายประโยคยังมีความสำคัญอื่น ๆ อีกมากมาย