ภาษาเกาหลี

การใช้ (으)니까

ไวยากรณ์ (으)니까 ใช้เชื่อมประโยคเพื่อแสดงความเป็นเหตุและผล โดยประโยคที่อยู่ข้างหน้าเป็นเหตุผล สาเหตุ หรือเงื่อนไขของประโยคหลัง โดยประโยคหลังมักจะเป็นประโยคคำสั่ง ชักชวน เสนอแนะ ขอร้อง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ (으)니까 ในกรณีที่ค้นพบความจริงหรือพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประโยคหลังเป็นผลมาจากประโยคแรกได้ด้วย โดยมีไวยากรณ์ (으)니까 จะใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ดังนี้

  1. คำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ไม่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยสระ) หรือสะกดด้วย ㄹ ให้เติม 니까

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 니까ตัวอย่างประโยค
오다오니까하나씨는 약속시간에 항상 늦게 오니까 좀 더 기다려 봐요.
คุณฮานะมักจะมาสายเสมอ ดังนั้นโปรดรออีกนิด
만나다만나니까이따가 수잔씨를 만나니까 직접 전해 줄게요.
อีกสักครู่คุณซูซานจะมา ดังนั้นจะแจ้งเธอโดยตรง
쉬다쉬니까이번 주말은 연휴라서 회사를 쉬니까 주말에 봐요.
สุดสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดฉันจึงได้หยุดงาน ดังนั้นฉันจะพบคุณในวันหยุดสุดสัปดาห์
열다여니까아침 10시쯤에 문을 여니까 시간에 맞춰 가세요.
เปิดประมาณสิบโมงเช้า ดังนั้นไปให้ตรงเวลา
살다사니까친한 친구가 제주도에서 사니까 그 친구에게 전화로 물어 볼게요.
เพื่อนสนิทของฉันอาศัยอยู่ที่เกาะเชจูดังนั้นฉันจะถามเขาทางโทรศัพท์
바꾸다바꾸니까이틀에 한번씩 마스크를 바꾸니까 일주일에 3장 정도 필요해요.
ฉันเปลี่ยนมาส์กทุกสองวันดังนั้นฉันต้องใช้ประมาณ 3 แผ่นต่อสัปดาห์
출근하다출근하니까아침에 지하철로 출근하니까 지각을 안 하는거 같아요.
ฉันดูเหมือนจะไม่สายเพราะฉันไปทำงานโดยรถไฟใต้ดินในตอนเช้า
오다오니까점심부터 비가 오니까 우산을 꼭 가져 가세요.
ฝนตกตั้งแต่กลางวันดังนั้นอย่าลืมพกร่มมาด้วย
마시다마시니까따뜻한 커피를 마시니까 몸이 따듯해 지는거 같아요.
การดื่มกาแฟร้อนทำให้ฉันรู้สึกอุ่นขึ้น
염색하다염색하니까머리를 염색하니까 더 잘 어울리는 거 같아요.
ฉันคิดว่าดูดีขึ้นเพราะฉันย้อมสีผม

2. คำกริยาที่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยพยัญชนะ) ให้เติม 으니까

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 으니까ตัวอย่างประโยค
넣다넣으니까주스에 레몬을 넣으니까 더 맛있는거 같아요.
ฉันคิดว่ารสชาติดีกว่าเมื่อใส่มะนาวลงในน้ำผลไม้
듣다들으니까아침 저녁으로 매일 한국 노래를 들으니까 공부에 도움이 돼요.
ฉันฟังเพลงเกาหลีทุกเช้าและเย็นจึงช่วยให้ฉันเรียนได้
닫다닫으니까오후 5시쯤에 가게 문을 닫으니까 서둘러야 돼요.
ร้านค้าปิดประมาณ 17.00 น. ดังนั้นต้องรีบ
받다받으니까매달 말일에 월급을 받으니까 그떼 빌린 돈을 갚을게요.
ฉันได้รับเงินเดือนในวันสุดท้ายของแต่ละเดือนดังนั้นฉันจะจ่ายคืนเงินที่ยืมมา
입다입으니까청바지와 티셔츠를 입으니까 더 어려보여요.
คุณดูอ่อนกว่าวัยเพราะคุณสวมกางเกงยีนส์และเสื้อยืด
닦다닦으니까가구를 깨끗히 닦으니까 새로 산 것 걑아요.
เฟอร์นิเจอร์ได้รับการทำความสะอาดจึงดูเหมือนของใหม่
걷다걸으니까매주 한강공원을 걸으니까 운동도 되고 정말 좋아요.
ฉันเดินที่สวนสาธารณะฮันกังทุกสัปดาห์ดังนั้นฉันจึงได้ออกกำลังกายและฉันก็ชอบมันมาก
먹다먹으니까단 것을 너무 많이 먹으니까 뚱뚱한거 같아요.
ฉันรู้สึกอ้วนเพราะฉันกินของหวานมากเกินไป
굽다구우니까생선을 구우니까 맛있는 냄새가 나는거 같아요.
ฉันคิดว่ามันมีกลิ่นหอมเมื่อย่างปลา
밞다밞으니까맨발로 정원의 잔디를 밞으니까 정말 기분이 좋아요.
รู้สึกดีมากที่ได้เดินเท้าเปล่าบนสนามหญ้าในสวน

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ (으)니까 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ