ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + (이)야”

ไวยากรณ์ “คำนาม + (이)야” มีความหมายว่า “เป็น…” หรือ “คือ….” ใช้เป็นรูปแบบภาษากันเองของ 이에요/예요 โดยใช้ตามหลังคำนาม ดังนี้

  • ใช้ 야 ตามหลังคำนามที่ไม่มีตัวสะกด
  • ใช้ 이야 ตามหลังคำนามที่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
몇 살ㄱ: 꼬마야, 너 몇 살이야 ?
เด็กน้อย เธออายุเท่าไหร่
ㄴ: 5살이에요.
5 ขวบครับ
.
어디/회사ㄱ: 일하는 데가 어디야 ?
คุณทำงานที่ไหน
ㄴ: 강남에 있는 회사야.
บริษัทที่กังนัม
.
몇시/1시 반까지ㄱ: 점심 시간이 몇시야 ?
พักกลางวันกี่โมง
ㄴ: 12시 반부터 1시 반까지야.
ตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่ง
.
어디/마포쪽ㄱ: 이사한 데가 어디야 ?
ย้ายไปที่ไหน
ㄴ: 마포쪽이야.
ด้านมาโป
.
누구거ㄱ: 이 핸드폰 누구거야 ?
มือถือนี้ของใคร
ㄴ: 누구건지 잘 모르겠는데.
ไม่รู้ว่าใคร
.
몇 명/5섯명ㄱ: 가족이 모두 몇 명이야 ?
ครอบครัวมีกี่คน
ㄴ: 부모님, 나, 동생 둘, 모두 5섯명이야.
พ่อแม่, ฉัน, น้องสองคน ทั้งหมดห้าคน
.
생일/목요일ㄱ: 언제가 생일이야 ?
วันเกิดเมื่อไหร่
ㄴ: 다음 주 목요일이야.
พฤหัสหน้า
.
뭐/지훈ㄱ: 같이 일하는 동료 이름이 뭐야 ?
เพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันชื่ออะไร
ㄴ: 영민하고 지훈이야.
ยองมินกับจีฮุน
.
몇년/4년 정도ㄱ: 한국에서 생활한 지 몇년이야 ?
ใช้ชีวิตที่เกาหลีมากี่ปีแล้ว
ㄴ: 약 4년 정도야.
ประมาณ 4 ปี
.
뭐/떡ㄱ: 먹고 있는 게 뭐야 ?
กำลังกินอะไร
ㄴ: 옆 가게에서 개업했다고 준 떡이야.
เค้กข้าวที่ร้านค้าเปิดใหม่ข้าง ๆ ให้มา

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + (이)야” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ