ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + 덕분에”

ไวยากรณ์ 덕분에 มีความหมายว่า “เพราะ” หรือ “เพราะว่า….” ใช้เพื่อแสดงสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ด้านหลัง ซึ่งมักเป็นสิ่งที่ดี โดยใช้ตามหลังคำนาม ทั้งคำนามที่มีตัวสะกดและคำนามที่ไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 덕분에 ตามหลังคำนามนั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
가르침선생님의 가르침덕분에 시험에 합격할 수 있었어요.
ฉันสามารถสอบผ่านได้เพราะการสอนของครู
친구들태국 친구들덕분에 이번 태국 여행이 정말 즐거웠어요.
ฉันมีความสุขกับการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้มากเพราะเพื่อน ๆ ชาวไทย
도움사무실 동료의 도움덕분에 일을 빨리 끝마칠수 있었어요.
ฉันสามารถทำงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วเพราะความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน
다이어트지난 달부터 시작한 다이어트덕분에 살이 많이 빠졌어요.
ฉันลดน้ำหนักได้มากเพราะการควบคุมอาหารที่ฉันเริ่มเมื่อเดือนที่แล้ว
실수저번의 실수덕분에 이번 회의에는 실수없이 잘 할수 있었어요.
เพราะว่าความผิดพลาดครั้งก่อน การประชุมครั้งนี้จึงสามารถทำได้ดีโดยไม่มีข้อผิดพลาด
가족나를 사랑해주고 좋아해주는 가족덕분에 항상 행복해요.
ฉันมีความสุขเสมอเพราะครอบครัวที่รักและรักฉัน
지하철제 시간에 오는 지하철덕분에 늦지 않고 회사에 출근할수 있어요.
เพราะว่ารถไฟใต้ดินมาตรงเวลา ฉันสามารถไปทำงานได้โดยไม่สาย
한류한류 덕분에 많은 외국 사람들이 한국 문화를 좋아해요.
ชาวต่างชาติจำนวนมากชอบวัฒนธรรมเกาหลีเพราะกระแสเกาหลี
날씨계절마다 다른 날씨덕분에 한국에는 많은 관광명소가 있어요.
เนื่องจากสภาพอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในเกาหลี

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + 덕분에” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ