ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + (으)로 말미암아”

ไวยากรณ์ (으)로 말미암아 มีความหมายว่า “เนื่องจาก….เป็นเหตุให้….” ใช้เพื่อบอกสาเหตุของสถานการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้น โดยใช้ตามหลังคำนาม ดังนี้

  • ใช้ 로 말미암아 ตามหลังคำนามที่ไม่มีตัวสะกด
  • ใช้ 으로 말미암아 ตามหลังคำนามที่มีตัวสะกด

ตัวอย่างประโยค

คำนามประโยค
코로나ㄱ: 음식점 사업은 요즘 어때요 ? 잘 돼요 ?
ช่วงนี้กิจการร้านอาหารเป็นอย่างไร ดีมั้ย
ㄴ: 아니요, 코로나로 말미암아 망하기 일보직전이에요.
ไม่ เนื่องจากโคโรน่าเป็นเหตุให้กำลังแย่แทบจะเจ๊ง
.
이유ㄱ: 진수씨는 왜 갑자기 회사를 그만두게 돼었어요 ?
ทำไมจู่ ๆ คุณจินซูจึงลาออกจากบริษัท
ㄴ: 건강상의 이유로 말미암아 당분간 시골에 내려가 있을거래요.
เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพเป็นเหตุให้จะไปต่างจังหวัดสักพัก
.
유행ㄱ: 이거 옛날에 제가 어릴적에 유행했던 디자인인데요.
นี่คือดีไซน์ที่ได้รับความนิยมในสมัยที่ฉันยังเป็นเด็ก
ㄴ: 네, 요즘 복고풍의 유행으로 말미암아 다시 젊은 사람들에게 인기폭발이래요.
เนื่องจากกระแสย้อนยุคในช่วงนี้เป็นเหตุให้นิยมกันมากในหมู่วัยรุ่นอีกครั้ง
.
교통사고ㄱ: 이 시간에 왜 이렇게 차가 막히는 거죠 ?
เวลานี้ทำไมรถติดอย่างนี้
ㄴ: 저 앞 사거리에서 난 교통사고로 말미암아 정체가 생긴것 같아요.
เนื่องจากอุบัติเหตุที่สี่แยกข้างหน้า ดูเหมือนว่าเป็นเหตุให้หยุดชะงัก
.
후유증ㄱ: 영미씨는 왜 입원하게 된거예요 ?
ทำไมคุณยองมีเข้าโรงพยาบาล
ㄴ: 코로나 걸린 후에 후유증(aftereffect)으로 말미암아 다른 병에 걸렸대요.
เนื่องจากอาการหลังจากติดโคโรนา เป็นเหตุให้เกิดความเจ็บป่วยอื่น
.
홍수ㄱ: 이번 장마에 큰 피해는 없으셨어요 ?
ฤดูฝนนี้ไม่มีความเสียหายร้ายแรงใช่มั้ย
ㄴ: 홍수로 말미암아 차가 침수되고 집이 무너졌어요.
เนื่องจากน้ำท่วมเป็นเหตุให้รถจมน้ำและบ้านทรุดลง
.
지원금ㄱ: 코로나로 경기가 안 좋아져서 장사하기 정말 힘드시겠어요.
เพราะเศรษฐกิจไม่ดีเนื่องจากไวรัสโคโรน่า การทำธุรกิจคงลำบากมาก
ㄴ: 네, 다행이 정부에서 주는 지원금으로 말미암아 도움을 좀 받고 있어요.
เนื่องจากโชคดีที่รัฐบาลให้เงินสนับสนุน เป็นเหตุให้ได้รับความช่วยเหลือ
.
사람들ㄱ: 뉴스봤어요 ? 경기도에서 큰 산불이 났대요.
เห็นข่าวมั้ย มีไฟป่าใหญ่ที่คยองกีโด
ㄴ: 네, 산에 올라가서 담베를 피우고 버리는 사람들로 말미암아 생긴 산불같아요.
เนื่องจากคนปีนขึ้นไปบนภูเขาแล้วสูบบุหรี่และโยนทิ้ง เป็นเหตุให้เกิดไฟป่า
.
달러환율ㄱ: 요즘 한국의 경기는 어때요 ?
ช่วงนี้สภาพเศรษฐกิจที่เกาหลีเป็นอย่างไรบ้าง
ㄴ: 코로나와 달러환율로 말미암아 전보다 훨씬 좋지 않아요.
เนื่องจากโคโรน่าและอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเหตุให้ไม่ดีกว่าเมื่อก่อนมาก
.
자동차ㄱ: 지방과 비교할때 서울은 어때요 ?
กรุงโซลเปรียบเทียบกับต่างจังหวัดเป็นอย่างไร
ㄴ: 많은 사람들로 말미암은 높은 생활물가와 자동차로 말미암아 오염이 심각해요.
เนื่องจากผู้คนจำนวนมากเป็นเหตุให้ค่าครองชีพสูง และเนื่องจากรถยนต์เป็นเหตุให้เกิดมลภาวะร้ายแรง
.
변동ㄱ: 요즘 아파트 가격이 어때요 ? 오르고 있어요 ?
ช่วงนี้ราคาอพาร์ทเมนท์เป็นอย่างไร กำลังจะขึ้นเหรอ
ㄴ: 아니요, 은행 이자율의 변동으로 말미암아 계속 떨어지고 있어요.
ไม่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยธนาคาร เป็นเหตุให้(ราคาอพาร์ทเมนท์)ตกลงเรื่อย ๆ
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + (으)로 말미암아” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลย