ภาษาเกาหลี

ประโยคที่ใช้ “되다”

คำว่า 되다 มีความหมายว่า “เป็น”, “เปลี่ยนเป็น” หรือ “กลายเป็น” และยังสามารถใช้ในความหมายว่า “….ได้” หรือ “….ก็ได้”

คำว่า 되다 เมื่อผันรูป 요 ซึ่งเป็นการผันที่ใช้บ่อยในประโยคภาษาเกาหลีก็จะผันเป็น 돼요

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ “되다”

팟사랏씨가 한국어를 너무 잘하고 한국 사람들하고 잘 어울리니까 가끔 한국 사람으로 착각하게 돼요.
เพราะว่าคุณภัสรัตน์พูดภาษาเกาหลีเก่งและเข้ากับคนเกาหลีได้ดี บางครั้งจึงเข้าใจผิดว่าเป็นคนเกาหลี

이번 학기만 공부하면 한국 유학 생활을 모두 끝 마치게 돼요.
ถ้าเรียนอีกแค่ภาคเรียนนี้ การเรียนต่อในต่างประเทศที่เกาหลีก็จบแล้ว

영민씨는 와이프가 임신을 해서 곧 아이 아빠가 돼요.
เพราะว่าภรรยากำลังตั้งครรภ์ ในไม่ช้าคุณยองมินจะก็กลายเป็นพ่อของลูกน้อย

매일 청소하고 정리하지 않으면 금방 더럽고 지저분하게 돼요.
ถ้าไม่ทำความสะอาดและจัดระเบียบทุกวัน ก็จะสกปรกและเลอะเทอะอย่างรวดเร็ว

잘 하는 일도 자주 하지 않으면 잊어버리게 돼요.
ถ้าคุณไม่ทำสิ่งที่คุณถนัดบ่อย ๆ คุณจะลืมได้

오늘 해야 할일을 자꾸 내일로 미루면 점점 더 게을러지게 돼요.
หากคุณมัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งสิ่งที่คุณต้องทำในวันนี้ คุณจะขี้เกียจมากขึ้นเรื่อย ๆ

김밥이나 비빔밥 위에 참기름을 살짝 뿌리면 더 맛있게 돼요.
หยดน้ำมันงาลงบนคิมบับหรือบิบิมบับเพื่อทำให้อร่อยยิ่งขึ้น

더운 여름 날씨도 가을이 오면 점점 더 시원하게 돼요.
แม้แต่อากาศร้อนในฤดูร้อนก็ยังเย็นลงเมื่อฤดูใบไม้ร่วงมาถึง

여기에 비밀번호를 입력하면 문이 열리고 닫히게 돼요.
ถ้าป้อนรหัสผ่านตรงนี้ ประตูก็จะเปิดและปิด

다음 달부터 부산 지사에서 근무하게 돼요.
ฉันจะทำงานที่สาขาปูซานตั้งแต่เดือนหน้า

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคที่ใช้ “게되다” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ