ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + 전에”

ไวยากรณ์ 전에 มีความหมายว่า “ก่อน” ใช้เพื่อบ่งบอกหรือแสดงถึง “ก่อนระยะเวลา” หรือ “ก่อนการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด” โดยใช้ตามหลังคำนาม ทั้งคำนามที่มีตัวสะกดและคำนามที่ไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 기 전에 ตามหลังคำนามนั้นได้เลย

ตัวอย่างประโยค

ㄱ: 언제 한국에 유학갈거예요 ?
จะไปเรียนที่เกาหลีเมื่อไร
ㄴ: 올해 7월전에 학교에 등록 할거예요.
จะลงทะเบียนเรียนก่อนเดือนกรกฎาคมปีนี้

ㄱ: 부산에 언제 가 봤어요 ?
คุณเคยไปปูซานเมื่อไร
ㄴ: 오래되서 기억이 잘 안나는데 아마 10년전에 가본것 같아요.
นานมากแล้วจำไม่ได้ แต่คิดว่าน่าจะไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว

ㄱ: 팟사랏씨는 언제 회사에 입사했어요 ?
คุณภัสรัตน์เข้าทำงานบริษัทตั้งแต่เมื่อไร
ㄴ: 세달전에 입사했어요.
ฉันเข้ามาทำงานเมื่อสามเดือนก่อน

ㄱ: 선생님께 수업전에 물어볼겠있는데요.
ผมขอถามคุณครูก่อนการเรียนครับ
ㄴ: 네, 편하게 얘기해 봐요.
ได้ พูดตามสบายเลยครับ

ㄱ: 진수씨 언제 왔다 갔어요 ?
คุณจินซูมาและไปเมื่อไร
ㄴ: 한참 전에 왔다 갔는데요.
มาและไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา

ㄱ: 영민씨, 방금전에 무슨 소리 못 들었어요 ?
คุณยองมิน เมื่อครู่นี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
ㄴ: 소리요 ? 아무 소리도 못 들었어요.
เสียงเหรอ ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย

ㄱ: 여기 일하시는 분 중에 수진씨라는분 계세요 ?
คนทำงานที่นี่ชื่อคุณซูจินอยู่มั้ย
ㄴ: 아 수진씨요 ? 조금 전에 일이 있어서 밖에 나갔는데요.
คุณซูจินเหรอ ทำงานอยู่เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ และออกไปข้างนอกแล้ว

ㄱ: 퇴근 전에 어떤 일을 해요 ?
คุณทำอะไรก่อนเลิกงาน
ㄴ: 사무실을 청소하고 책상에 있는 서류들을 정리해요.
ทำความสะอาดสำนักงานและจัดระเบียบเอกสารบนโต๊ะ

ㄱ: 다음 학기 등록은 언제 해요 ?
ลงทะเบียนสำหรับภาคการศึกษาถัดไปเมื่อไร
ㄴ: 이번 학기가 끝나는 6월말전에 등록 신청을 하면 돼요.
สามารถสมัครลงทะเบียนได้ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนเมื่อภาคการศึกษานี้สิ้นสุดลง

ㄱ: 제주도에 가는 비행기표를 어떻게 샀어요 ?
คุณซื้อตั๋วเครื่องบินไปเกาะเชจูอย่างไร
ㄴ: 여행가기 한달 전에 미리 예약해뒀어요.
ฉันจองล่วงหน้าหนึ่งเดือนก่อนเดินทาง

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + 전에” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ