ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 기 전에”

ไวยากรณ์ 기 전에 มีความหมายว่า “ก่อน” ใช้เพื่อบ่งบอกหรือแสดงถึง “ก่อนระยะเวลา” หรือ “ก่อนการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด” โดยใช้ตามหลังคำกริยา ทั้งคำกริยาที่มีตัวสะกดและคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 기 전에 ตามหลังคำกริยานั้นได้เลย

ตัวอย่างประโยค

ㄱ: 사장님이 출근하기 전에 사무실을 빨리 청소하세요.
รีบทำความสะอาดสำนักงานก่อนที่เจ้านายจะมาทำงาน
ㄴ: 네, 알겠습니다. 영민씨하고 같이 깨끗이 청소할게요.
รับทราบค่ะ จะทำความสะอาดด้วยกันกับคุณยองมิน

ㄱ: 저녁을 먹기 전에 손을 씻고 오세요.
กรุณาล้างมือก่อนรับประทานอาหารเย็น
ㄴ: 네, 조금 전에 화장실에서 깨끗이 씻었어요.
ฉันล้างอย่างสะอาดในห้องน้ำเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา

ㄱ: 수진씨하고 언제 통화했어요 ?
คุยกับซูจินตั้งแต่เมื่อไร
ㄴ: 교실에 들어오기 전에 잠깐 통화했어요.
ฉันคุยทางโทรศัพท์สักพักก่อนจะเข้ามาที่ห้องเรียน

ㄱ: 한국에 오기 전에 태국에서 뭐 했어요 ?
ก่อนที่จะมาเกาหลีคุณทำอะไรที่ประเทศไทย
ㄴ: 부모님이 운영하시는 식당에서 일했어요.
ฉันทำงานที่ร้านอาหารของพ่อแม่

ㄱ: 다른 사람의 방문을 열기 전에 뭘 해야해요 ?
ควรทำอย่างไรก่อนที่จะเปิดประตูห้องของคนอื่น
ㄴ: 노크를 먼저하고 안에 사람이 있는지 물어봐야 해요.
ต้องเคาะถามก่อนว่ามีใครอยู่ข้างในมั้ย

ㄱ: 밤에 잠자기 전에 뭐 해요 ?
คุณทำอะไรก่อนนอนตอนกลางคืน
ㄴ: 조용한 음악을 듣거나 책을 읽어요.
ฟังเพลงเบา ๆ หรืออ่านหนังสือ

ㄱ: 아침에 집에서 나오기 전에 보통 뭐 해요 ?
คุณมักจะทำอะไรก่อนออกจากบ้านในตอนเช้า
ㄴ: 일어나서 아침운동을 하고 간단하게 식사를 해요.
ตื่นเช้า ออกกำลังกาย และรับประทานอาหารง่าย ๆ

ㄱ: 부탁한 자료 언제까지 끝내면 돼요 ?
เอกสารตามที่ขอไว้จะเสร็จได้ถึงเมื่อไร
ㄴ: 이따 퇴근하기 전에 끝내주세요.
ขอเสร็จก่อนเลิกงาน

ㄱ: 퇴근하고 집에 가기 전에 들르는 곳이 있어요 ?
หลังเลิกงาน คุณมีที่แวะก่อนกลับบ้านมั้ย
ㄴ: 집 근처 편의점에 들러서 맥주나 과자를 사서 집에 들어가요.
ผมแวะร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน ซื้อเบียร์ หรือขนมกลับบ้าน

ㄱ: 선생님한테 혼나기 전에 숙제를 꼭 해야해요.
ต้องทำการบ้านก่อนที่ครูจะดุ
ㄴ: 네, 게임 조금만 더 하고 이따가 숙제할게요.
เล่นเกมอีกนิดเดียวแล้วก็จะทำการบ้าน

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 기 전에” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ