ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + (으)로 인해서”

ไวยากรณ์ (으)로 인해서 มีความหมายว่า “เริ่มจาก…..แล้ว….”, เนื่องจาก…..ก็เลย” หรือ “เพราะว่า…ดังนั้น” ใช้ตามหลังคำนาม เพื่อแสดงว่าคำนามที่อยู่ด้านหน้าทำให้เกิดสิ่งตามมาด้านหลัง โดยใช้ตามหลังคำนาม ดังนี้

  • ใช้ 으로 인해서 ตามหลังคำนามที่มีตัวสะกด
  • ใช้ 로 인해서 ตามหลังคำนามที่ไม่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
영화한국 드라마나 영화로 인해서 많은 사람들이 한국문화에 관심이 많아요.
เริ่มจากละครเกาหลีแล้วหลายคนสนใจวัฒนธรรมเกาหลี
코로나계속되는 코로나로 인해서 해외 여행을 갈 수 없어요.
เริ่มจากไวรัสโคโรน่าที่กำลังระบาดอยู่แล้วไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
발표정부 발표로 인해서 9시 이후에는 3인 이상 모일수 없어요.
เริ่มจากประกาศของรัฐบาลแล้วไม่สามารถรวมคนได้เกิน 3 คนหลัง 21.00 น.
사고회사 근처에서 발생한 사고로 인해서 구급차가 여러 대 왔어요.
เริ่มจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นใกล้กับบริษัทแล้วรถพยาบาลก็มาถึง
알러지새우 알러지로 인해서 해산물을 못 먹어요.
เริ่มจากแพ้กุ้งแล้วกินอาหารทะเลไม่ได้
관광객들중국에서 온 관광객들로 인해서 시끄럽고 거리가 더러워요.
เริ่มจากนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนแล้วเสียงดังและถนนสกปรก
노력2년의 노력으로 인해서 시험에 합격하고 대학교에 들어가게 됐어요.
เริ่มจากทำงานหนักมาสองปีแล้วสอบผ่านและเข้ามหาวิทยาลัย
전화챵리씨로부터의 전화로 인해서 그 소식을 알게 됐어요.
เริ่มจากโทรศัพท์จากคุณชยังรีแล้วก็รู้ข่าว
불경기불경기로 인해서 가게를 접게 됐어요.
เริ่มจากภาวะถดถอยแล้วร้านค้าก็ปิด
친구들이 해 준 말로 인해서 용기를 얻었어요.
เริ่มจากคำพูดของเพื่อน แล้วได้รับกำลังใจ

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + (으)로 인해서” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ