ภาษาเกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 기 시작하다”

ไวยากรณ์ 기 시작하다 มีความหมายว่า “เริ่ม….” ใช้วางหลังคำกริยา ไม่ว่าคำกริยานั้นจะมีตัวสะกดหรือไม่ ก็สามารถใช้ 기 시작하다 ต่อท้ายคำกริยาได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
좋아하다한국 드라마를 보고 나서 한국음식을 좋아하기 시작했어요.
หลังจากดูละครเกาหลี ฉันก็เริ่มชอบอาหารเกาหลี
등산을 하다작년 쯤부터 등산을 하기 시작했어요.
ฉันเริ่มปีนเขาตั้งแต่ประมาณปีที่แล้ว
배우다6개월 전부터 한국어를 배우기 시작했어요.
ฉันเริ่มเรียนภาษาเกาหลีเมื่อหกเดือนก่อน
살다어렸을때 부터 부산에 살기 시작했어요.
ฉันเริ่มใช้ชีวิตในปูซานตั้งแต่ยังเด็ก
내리다어제 밤부터 비가 내리기 시작했어요.
ฝนเริ่มตกเมื่อคืนนี้
외식하다학생때 부터 생일이면 가족들과 외식하기 시작했어요.
ฉันเริ่มทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัวในวันเกิดตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียน
막히다월요일이라서 평소보다 좀 빨리 길이 막히기 시작했어요.
วันนี้เป็นวันจันทร์ ถนนเริ่มติดขัดเร็วกว่าปกติเล็กน้อย
마시다대학생때 부터 담배를 피우고 술을 마시기 시작했어요.
ฉันเริ่มสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
끓다가스렌지에 올려둔 밥이 끓기 시작했어요.
ข้าวที่ตั้งบนเตาแก๊สเริ่มเดือด
이해하다나이가 들면서 부모님 말씀을 이해하기 시작했어요.
เมื่อฉันโตขึ้น ฉันเริ่มเข้าใจสิ่งที่พ่อแม่พูด

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 기 시작하다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ