ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 는게좋겠다”

ไวยากรณ์ 는게좋겠다 มีความหมายว่า “….ดีกว่า” ใช้ตามหลังคำกริยา ทั้งคำกริยาที่มีตัวสะกดและคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 는게좋겠다 ตามหลังคำกริยานั้นได้เลย

ตัวอย่างประโยค

คำกริยาประโยค
다니다ㄱ: 코로나 환자가 다시 또 많아지고 있는 것 같아요.
ดูเหมือนว่าจำนวนผู้ป่วยโคโรนาจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
ㄴ: 네, 항상 손을 깨끗이 씻고 마스크를 쓰고 다니는 게 좋겠어요.
ครับ ล้างมือให้สะอาดเสมอและสวมหน้ากากไปทุกที่ดีกว่าครับ
.
부탁해 보다ㄱ: 복사기가 갑자기 고장났는데 고쳐주실수 있어요 ?
เครื่องถ่ายเอกสารพังกระทันหัน คุณซ่อมได้มั้ย
ㄴ: 저도 잘 모르는데 철수씨한테 부탁해 보는게 좋겠어요.
ฉันก็ไม่เป็นเหมือนกัน ลองขอร้องคุณชอลซูดีกว่า
.
기다리다ㄱ: 영민씨 아직 안 왔어요 ?
คุณยองมินยังไม่มาเหรอ
ㄴ: 금방 도착한다고 했으니까 좀 더 기다리는게 좋겠어요.
บอกว่าจะมาในไม่ช้า ดังนั้นรออีกหน่อยดีกว่า
.
마시다ㄱ: 요즘 너무 과음을 해서 건강이 안 좋아진것 같아요.
ช่วงนี้ดื่มมากเกินไป สุขภาพเลยดูเหมือนจะไม่ดี
ㄴ: 건강을 위해서 술을 조금만 마시는게 좋겠어요.
เพื่อให้สุขภาพดีจึงดื่มแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยดีกว่า
.
쉬다ㄱ: 어제 늦게까지 일을 해서 너무 피곤해요.
เมื่อวานทำงานจนดึกจึงเหนื่อยมาก
ㄴ: 오늘은 일찍 들어가서 쉬는 게 좋겠어요.
วันนี้กลับเร็วไปพักผ่อนดีกว่า
.
걸어 가다ㄱ: 차가 너무 막혀서 제 시간에 못 갈 것 같아요.
ดูเหมือนจะไปไม่ทันเวลาเพราะรถติดมาก
ㄴ: 그냥 차에서 내려서 걸어 가는 게 좋겠어요.
งั้นยอมลงจากรถแล้วเดินไปดีกว่า
.
하다ㄱ: 수지씨 집들이 선물로 뭘 할 지 골랐어요 ?
เลือกอะไรเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่คุณซูจี
ㄴ: 이것 저것 생각해 봤는데 그냥 진공청소기로 하는 게 좋겠어요.
ฉันนึกถึงสิ่งนี้สิ่งนั้น แต่เลือกเครื่องดูดฝุ่นดีกว่า
.
세워 놓다ㄱ: 올 여름 휴가에 뭐 할거예요 ?
วันหยุดฤดูร้อนนี้คุณจะทำอะไร
ㄴ: 아직 생각 안 해봤는데 미리 계획을 세워 놓는게 좋겠어요.
ฉันยังไม่ได้คิด แต่ก็ควรวางแผนล่วงหน้าดีกว่า
.
알려주다ㄱ: 같은 사무실에 근무하는 팟사랏씨하고 챵리씨도 오늘 코로나애 걸렸대요.
คุณภัสรัตน์และคุณขยังรี ซึ่งทำงานในสำนักงานเดียวกัน ได้รับโคโรนาในวันนี้เช่นกัน
ㄴ: 그래요 ? 다른 사람들에게도 알려주는게 좋겠어요.
เหรอคะ แจ้งคนอื่น ๆ ด้วยดีกว่า
.
모아 두다ㄱ: 월급을 받으면 일주일도 안 되서 돈을 모두 써버려요.
เมื่อได้รับเงินเดือน ฉันใช้จ่ายเงินทั้งหมดภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์
ㄴ: 돈을 한번에 모두 쓰지 말고 나중을 위해서 모아 두는게 좋겠어요.
อย่าใช้จ่ายเงินทั้งหมดในคราวเดียว เก็บออมไว้ใช้ทีหลังดีกว่า
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 는게좋겠다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลย