ไวยากรณ์เกาหลี

ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับงานวันเกิด

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับงานวันเกิด

ㄱ: 오늘 누구생일이에요 ?
วันนี้วันเกิดใคร
ㄴ: 네, 반 친구 수잔씨 생일이에요.
เป็นวันเกิดของคุณซูซานเพื่อนร่วมชั้นของฉัน
.
ㄱ: 한국 사람들은 생일을 어떻게 보내요 ?
คนเกาหลีฉลองวันเกิดอย่างไร
ㄴ: 친한 친구들을 초대하거나 가족들과 같이 식사하고 얘기해요.
เชิญเพื่อนสนิทหรือไม่ก็รับประทานอาหารและพูดคุยกับครอบครัว
.
ㄱ: 생일에는 보통 무슨 음식을 먹어요 ?
คุณมักจะกินอาหารอะไรในวันเกิด
ㄴ: 예전에는 미역국을 꼭 먹었는데 요즘에는 그냥 생일 케익을 먹어요.
เมื่อก่อนต้องกินซุปสาหร่าย แต่ช่วงนี้กินแค่เค้กวันเกิด
.
ㄱ: 생일날에 뭐 했어요 ?
คุณทำอะไรในวันเกิด
ㄴ: 친구들과 놀러 가기로 했는데 몸이 안 좋아서 집에서 쉬었어요.
ฉันตัดสินใจจะไปเที่ยวกับเพื่อน แต่รู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยพักผ่อนอยู่บ้าน
.
ㄱ: 이번 생일이 지나면 몇 살이에요 ?
คุณอายุเท่าไหร่หลังจากวันเกิดนี้
ㄴ: 올해 생일이 지나면 만 22살이에요. 외국 나이로 하면 20살이에요.
หลังจากวันเกิดปีนี้ ฉันจะอายุ 22 ปี ถ้านับอายุแบบต่างประเทศก็ 20 ปี
.
ㄱ: 생일 잔치에 누구누구를 초대할거예요 ?
คุณจะเชิญใครไปงานวันเกิดของคุณบ้าง
ㄴ: 회사 동료들하고 그 가족들을 초대하려고 해요.
ฉันจะเชิญเพื่อนร่วมงานและครอบครัว
.
ㄱ: 작년 생일은 어땠어요 ?
วันเกิดปีที่แล้วเป็นอย่างไรบ้าง
ㄴ: 작년에는 생일을 깜박 잊어버려서 생일인줄 모르고 그냥 지나버렸어요.
ปีที่แล้วลืมวันเกิด เลยไม่รู้ว่าวันเกิดตัวเองเพิ่งผ่านไป
.
ㄱ: 영민씨 생일에 초대를 받았어요.
ฉันได้รับเชิญไปงานวันเกิดของคุณยองมิน
ㄴ: 그래요 ? 생일 파티에 가서 즐거운 시간 보내고 와요.
งั้นเหรอ ไปงานเลี้ยงวันเกิดและขอให้สนุก
.
ㄱ: 이번 주말이 생일이어서 파티를 하려고 했는데 코로나때문에 취소해야 할것 같아요.
สุดสัปดาห์นี้เป็นวันเกิดก็ตั้งใจจะจัดงานวันเกิด แต่คิดว่าจะต้องยกเลิกเพราะโคโรนา
ㄴ: 친구들이 서운해 하겠어요. 많이 기다렸을텐데…
เพื่อน ๆ คงเสียใจ รอมาตั้งนาน…
.
ㄱ: 생일파티는 보통 어디에서 해요 ?
ปกติคุณจัดงานวันเกิดที่ไหน
ㄴ: 집에서 하거나 근처 카페에서 친구들과 같이 해요.
จัดกับเพื่อน ๆ ที่บ้านหรือไม่ก็ที่ร้านกาแฟใกล้ ๆ

อย่าลืม !! ฝึกพูด “ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับงานวันเกิด” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ