ภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบที่ร้านหนังสือ

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบที่ร้านหนังสือ

ㄱ: 한국 음식이나 여행에 관한 책을 찾고 있는데요.
ฉันกำลังหาหนังสือเกี่ยวกับอาหารเกาหลีหรือการเดินทางค่ะ
ㄴ: 네, 2층으로 가시면 찾으시는 책들을 볼 수 있어요.
ครับ ถ้าคุณไปที่ชั้น 2 คุณจะเห็นหนังสือที่กำลังหาครับ
.
ㄱ: 콘서트 예매나 표를 살 수도 있나요 ?
ฉันสามารถจองหรือซื้อตั๋วคอนเสริ์ตได้มั้ยคะ
ㄴ: 네, 인터넷으로 예매하셔도 되고 카운터에서 직접 결제하셔도 돼요.
คุณสามารถจองออนไลน์ก็ได้และชำระเงินโดยตรงที่เคาน์เตอร์ก็ได้ครับ
.
ㄱ: 이 책은 지금 살 수 없나요 ?
ฉันซื้อหนังสือเล่มนี้ตอนนี้ไม่ได้เหรอ
ㄴ: 네, 그 책은 지금 매진중인데 아마 다음주쯤에 다시 입고될거 같아요.
ตอนนี้หนังสือขายหมดแล้ว แต่คาดว่าจะมีในสต็อกอีกครั้งตอนสัปดาห์หน้าครับ
.
ㄱ: 외국어 관련 책들은 어디에 있어요 ?
หนังสือภาษาต่างประเทศอยู่ที่ไหนคะ
ㄴ: 왼쪽편 7번하고 8번 코너에 외국어 관련 책들이 있어요.
หนังสือภาษาต่างประเทศอยู่ที่หมายเลข 7 และ 8 ทางซ้ายมือครับ
.
ㄱ: 책을 사진으로 찍거나 동영상으로 촬영해도 되나요 ?
ฉันสามารถถ่ายรูปหนังสือหรือบันทึกเป็นวิดีโอได้มั้ยคะ
ㄴ: 아니요, 책을 사지 않고 사진을 찍으면 안 돼요.
ไม่ได้ครับ ถ้าไม่ซื้อหนังสือก็ถ่ายรูปไม่ได้ครับ
.
ㄱ: 어떤 책을 찾고 계세요 ?
คุณกำลังหาหนังสือเล่มไหนครับ
ㄴ: 아이들이 그림을 배울 수 있는 책들을 좀 보여주세요.
ขอดูหนังสือที่เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้การวาดหน่อยค่ะ
.
ㄱ: 이화여대에서 쓰고 있는 한국어 교재도 있어요 ?
มีหนังสือเรียนภาษาเกาหลีที่ใช้ที่มหาวิทยาลัยหญิงอีฮวามั้ยคะ
ㄴ: 네, 학교에서 사용되고 있는 교재도 있어요.
ครับ นอกจากนี้ยังมีหนังสือเรียนที่ใช้ในโรงเรียนด้วยครับ
.
ㄱ: 요즘 베스트 셀러가 어떤 책들이에요 ?
หนังสือขายดีช่วงนี้มีอะไรบ้างคะ
ㄴ: 앞에 보시면 최근 판매 베스트 셀러 목록이 있어요.
ถ้าคุณมองไปข้างหน้า จะมีรายชื่อหนังสือขายดีล่าสุดครับ
.
ㄱ: 책을 구매한 후에 반품이나 교환도 가능하나요 ?
ฉันสามารถคืนหรือเปลี่ยนหนังสือหลังจากที่ซื้อแล้วได้มั้ยคะ
ㄴ: 네, 가능합니다. 영수증을 가지고 구매하신 후 1주일 안에 오셔야 합니다.
ได้ครับ คุณต้องมาภายใน 1 สัปดาห์พร้อมกับนำใบเสร็จรับเงินมาด้วยครับ
.
ㄱ: 책을 선물하려고 하는 데 구매후에 선물포장 부탁해도 될까요 ?
ฉันต้องการมอบหนังสือเป็นของขวัญ ฉันขอห่อของขวัญหลังจากซื้อด้วยได้มั้ย
ㄴ: 네, 보내려고 하시는 분의 이름을 말씀해 주세요.
กรุณาบอกชื่อผู้ที่คุณต้องการส่งให้ด้วยครับ

อย่าลืม !! ฝึกพูด “ประโยคถาม-ตอบที่ร้านหนังสือ” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ