ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + (으)ㄴ/는 반면에”

ไวยากรณ์ (으)ㄴ/는 반면에 มีความหมายว่า “แต่ว่า….” หรือ “ในทางกลับกัน….” หรือใช้เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่แตกต่างกัน โดยใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ดังนี้

  • ใช้ 는 반면에 ตามหลังคำกริยารูปปัจจุบัน
  • ใช้ ㄴ 반면에 ตามหลังคำกริยารูปอดีตที่ไม่มีตัวสะกด
  • ใช้ 은 반면에 ตามหลังคำกริยารูปอดีตที่มีตัวสะกด
  • ใช้ ㄴ 반면에 ตามหลังคำคุณศัพท์ที่ไม่มีตัวสะกด
  • ใช้ 은 반면에 ตามหลังคำคุณศัพท์ที่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
천천히 하다ㄱ: 흐엉씨하고 팟사랏씨는 어떻게 달라요 ?
คุณเฮืองและคุณภัสรัตน์แตกต่างกันอย่างไร
ㄴ: 흐엉씨는 일을 천천히 하는 반면에 팟사랏씨는 일을 빨리 해요.
คุณเฮืองทำงานช้าแต่ว่าคุณภัสรัตน์ทำงานเร็ว
.
없다ㄱ: 서울하고 부산 중에 어디가 더 나아요 ?
ระหว่างโซลและปูซาน ที่ไหนดีกว่า
ㄴ: 서울에는 바다가 없는 반면에 부산에는 해운대가 있어서 부산이 더 나아요.
ที่โซลไม่มีทะเล แต่ว่าปูซานมีแฮอึนแด ปูซานจึงดีกว่า
.
좋아하다ㄱ: 갤럭시폰하고 애플폰하고 어느게 더 인기가 좋아요 ?
โทรศัพท์ Galaxy กับ Apple phone อันไหนดังกว่ากัน
ㄴ: 갤럭시는 나이가 좀 있는 사람들이 좋아하는 반면에 애플은 젊은 사람들이 더 좋아하는 것 같아요.
ผู้สูงอายุดูเหมือนจะชอบ Galaxy แต่ว่าคนอายุน้อยดูเหมือนจะชอบ Apple
.
살이 빠지다ㄱ: 걷기와 달리기 중에서 어느것이 살이 더 빨리 빠져요 ?
ระหว่างเดินและวิ่ง สิ่งไหนลดน้ำหนักเร็วกว่ากัน
ㄴ: 달리기는 조금만 해도 살이 빠지는 반면에 걷기는 많이 걸어야 해요.
การวิ่งเพียงเล็กน้อยก็น้ำหนักลด แต่ว่าการเดินต้องเดินมาก
.
많다ㄱ: 신정과 구정은 어떻게 달라요 ?
วันขึ้นปีใหม่และวันตรุษเกาหลีแตกต่างกันอย่างไร
ㄴ: 신정은 안 세는 사람들이 많은 반면에 구정은 한국의 거의 모든 사람들이 세요.
หลายคนไม่ฉลองวันปีใหม่ แต่ว่าเกือบทุกคนฉลองวันตรุษเกาหลี
.
이용할수 있다ㄱ: 지하철과 기차는 어떻게 달라요 ?
รถไฟใต้ดินและรถไฟต่างกันอย่างไร
ㄴ: 지하철은 도시 안에서만 이용할수 있는 반면에 기차는 다른 도시로 더 멀리 갈 수 있어요.
รถไฟใต้ดินสามารถใช้ได้เฉพาะในเมือง แต่ว่ารถไฟสามารถไปยังเมืองอื่น ๆ ได้ไกลกว่า
.
유명하다ㄱ: 고려대와 연세대는 어떤 차이가 있어요 ?
มหาวิทยาลัยเกาหลีและมหาวิทยาลัยยอนเซแตกต่างกันอย่างไร
ㄴ: 고려대는 정치나 법쪽으로 좀 더 유명한 반면에 연세대는 방송(broadcast)이나 의료쪽으로 더 유명해요.
มหาวิทยาลัยเกาหลีมีชื่อเสียงด้านการเมืองและกฎหมายมากกว่า แต่ว่ามหาวิทยาลัยยอนเซมีชื่อเสียงด้านนิเทศและการแพทย์มากกว่า
.
짜다ㄱ: 한식과 일식은 어떻게 달라요 ?
อาหารเกาหลีและอาหารญี่ปุ่นแตกต่างกันอย่างไร
ㄴ: 한식은 맵고 짠 반면에 일식은 좀 싱겁고 달아요.
อาหารเกาหลีมีรสเผ็ดและเค็ม แต่ว่าอาหารญี่ปุ่นมีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย
.
쉽다ㄱ: 한국어하고 중국어는 어떻게 달라요 ?
ภาษาเกาหลีกับภาษาจีนต่างกันอย่างไร
ㄴ: 한국어는 자음 모음이 몆개 없어서 배우기 쉬운 반면에 중국어는 한자가 너무 많아서 배우기 힘들어요.
ภาษาเกาหลีเรียนรู้ได้ง่ายเพราะมีพยัญชนะไม่มาก แต่ว่าภาษาจีนเรียนรู้ยากเพราะมีตัวอักษรจีนมาก
.
짖다ㄱ: 강아지하고 고양이중에서 어느게 더 기르기 좋아요 ?
ระหว่างลูกสุนัขและแมว เลี้ยงตัวไหนดี
ㄴ: 강아지는 낮에도 밤에도 잘 짖는 반면에 고양이는 짖지 않아서 기르기 편해요.
ลูกสุนัขเห่าเก่งทั้งกลางวันและกลางคืน แต่ว่าแมวไม่เห่าจึงเลี้ยงง่าย

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + (으)ㄴ/는 반면에” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ