ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “하지만”

ไวยากรณ์ 하지만 มีความหมายว่า “แต่” ใช้กับประโยคสองประโยคที่มีความหมายขัดแย้งกัน ซึ่ง 하지만 จะมีความหมายคล้ายกับ 그런데 แต่ค่อนข้างจะเป็นทางการมากกว่า 그런데

ตัวอย่างการใช้ “하지만”

모든 일은 처음에는 힘들고 어려워요.
하지만 열심히 계속하다보면 잘 할수 있게돼요.
งานทุกอย่างตอนแรกลำบากและยาก
แต่ถ้าตั้งใจทำต่อไปเรื่อย ๆ ก็สามารถทำได้ดี

서울은 교통이 편리하고 살기 편해요.
하지만 생활 물가가 너무 비싸고 사람들이 너무 많아요.
โซลมีการคมนาคมที่สะดวกและการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย
แต่ค่าครองชีพแพงเกินไปและผู้คนมากเกินไป

영민씨에게 할 얘기가 있어서 전화를 여러번 하고 메세지도 보냈어요.
하지만 영민씨는 아무런 답장도 보내지 않았어요.
ฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณยองมินจึงโทรไปหลายครั้งและส่งข้อความด้วย
แต่คุณยองมินก็ไม่ได้ส่งคำตอบใด ๆ

몸이 아프고 건강이 안 좋아서 병원에 가서 치료를 받았어요.
하지만 어디 특별히 아픈 데는 없었어요.
ฉันปวดเมื่อยร่างกายและสุขภาพไม่ค่อยดีจึงไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา
แต่ไม่มีความเจ็บป่วยตรงไหนเป็นพิเศษ

이번주는 회사일때문에 시간을 낼 수없을 정도로 바빠요.
하지만 다음주에는 좀 한가할것 같아요.
สัปดาห์นี้งานบริษัทยุ่งมากจนไม่มีเวลา
แต่คิดว่าสัปดาห์หน้าจะผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อย

디자인도 예쁘고 색상도 정말 마음에 들어요.
하지만 가격이 너무 비싸서 사기는 힘들것 같아요.
การออกแบบสวยงามสีก็ถูกใจมาก
แต่ราคาแพงจึงคิดว่าซื้อยาก

전에는 한국 드라마나 영화에 관심이 별로 없었어요.
하지만 요즘은 한국 드라마만 보고 있어요.
เมื่อก่อนฉันไม่ค่อยสนใจละครหรือหนังเกาหลี
แต่ช่วงนี้ฉันดูแต่ละครเกาหลี

중국산 제품들은 가격이 저렴하고 종류도 다양해요.
하지만 품질이 좋지 않아서 오래 쓸수가 없어요.
สินค้าที่ผลิตในประเทศจีนมีราคาไม่แพงและมีหลากหลายประเภท
แต่คุณภาพไม่ดีจึงไม่สามารถใช้งานได้นาน

이번에 대출을 받아서 집을 샀어요.
하지만 매달 월급의 절반을 은행에 내야 해요.
ครั้งนี้ฉันได้เงินกู้แล้วซื้อบ้าน
แต่ต้องจ่ายครึ่งหนึ่งของเงินเดือนให้กับธนาคาร

수진씨와 만나기로 한 시간에 약속장소에 나갔어요.
하지만 아무리 기다려도 수진씨는 오지 않았어요.
ฉันไปที่จุดนัดพบที่นัดกับคุณซูจินตอนเวลาที่นัดกันไว้
แต่รอเท่าไรคุณซูจินก็ไม่มา

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “하지만” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลย