ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + (으)로써”

ไวยากรณ์ (으)로써 มีความหมายว่า “โดยใช้….” เป็นคำบ่งชี้ที่แสดงว่ามีการใช้คำนามด้านหน้าเป็นวิธีการหรือเครื่องมือในการกระทำด้านหลัง โดยใช้ (으)로써 ตามหลังคำนาม ดังนี้

  • ใช้ 로써 ตามหลังคำนามที่ไม่มีตัวสะกด หรือสะกดด้วย ㄹ
  • ใช้ 으로써 ตามหลังคำนามที่มีตัวสะกด ยกเว้นตัวสะกด ㄹ

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
운동을 함영민씨는 매일 한시간씩 운동을 함으로써 건강을 유지하고 있어요.
คุณยองมินรักษาสุขภาพโดยใช้การออกกำลังกายวันละ 1 ชั่วโมง
월급을 받음매달 회사에서 월급을 받음으로써 월세하고 세금을 낼 수 있어요.
สามารถเช่าและจ่ายภาษีได้โดยใช้เงินเดือนที่ได้รับจากบริษัท
노래를 들음한국 드라마를 보고 노래를 들음으로써 한국어 공부도 할 수 있어요.
สามารถเรียนภาษาเกาหลีได้โดยใช้การดูละครเกาหลีและฟังเพลง
얘기함한국 친구들과 자주 만나고 얘기함으로써 많은 도움을 받았어요.
โดยใช้การพบปะและพูดคุยกับเพื่อนชาวเกาหลีจึงช่วยฉันได้มาก
마심아침에 매일 우유를 한잔씩 마심으로써 몸이 많이 건강해졌어요.
โดยใช้การดื่มนมทุกเช้าจึงมีสุขภาพที่ดีขึ้นมาก
게임을 하지 않음밤늦게까지 게임을 하지 않음으로써 아침에 늦잠을 안 자게 됐어요.
โดยไม่ได้เล่นเกมจนดึกดื่น ฉันจึงไม่ตื่นสายในตอนเช้า
노력함열심히 공부하고 노력함으로써 좋은 회사에 취직할수 있게 되었어요.
โดยใช้การตั้งใจเรียนและความพยายาม จึงเข้าทำงานในบริษัทที่ดีได้
양을 좀 줄임음식을 먹는 양을 좀 줄임으로써 다이어트를 성공할 수 있었어요.
ฉันสามารถลดน้ำหนักได้โดยใช้การลดปริมาณอาหารที่กิน
푹 쉼감기약을 먹고 푹 쉼으로써 병이 다 나았어요.
โดยใช้การกินยาแก้หวัดและการพักผ่อนให้เพียงพอ อาการป่วยก็หาย
깨끗이 씻음마스크를 쓰고 손을 깨끗이 씻음으로써 코로나를 예방할수 있어요.
ป้องกันโคโรนาได้โดยใช้การสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือให้สะอาด

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + (으)로써” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ