ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 지 못해요”

ไวยากรณ์ 지 못해요 มีความหมายว่า “ไม่สามารถ” หรือ “ไม่ได้” ใช้เพื่อแสดงถึงการไม่สามารถทำกริยานั้น โดยใช้ 지 못해요 ตามหลังคำกริยา ทั้งคำกริยาที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 지 못해요 ตามหลังคำกริยานั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
먹다알러지때문에 새우를 먹지 못 해요.
ฉันกินกุ้งไม่ได้เพราะว่าภูมิแพ้
화장을 하다여드름이 많이 나서 화장을 하지 못 해요.
เป็นสิวเยอะมากจึงแต่งหน้าไม่ได้
백신을 맞다주사 맞는 것이 무서워서 백신을 맞지 못 해요.
เพราะกลัวโดนฉีดยาจึงไม่สามารถฉีดวัคซีน
하다진수씨하고 별로 친하지 않아서 그런 어려운 부탁은 하지 못 해요.
ฉันไม่ค่อยสนิทกับคุณจินซูจึงไม่สามารถขอร้องเรื่องยาก ๆ
시간을 내다회사일이 많아서 이번주는 시간을 내지 못 해요.
ฉันมีงานเยอะจึงไม่สามารถเจียดเวลาได้
바꾸다새 핸드폰으로 바꾸고 싶은데 돈이 없어서 바꾸지 못 해요.
ฉันอยากเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แต่ไม่มีเงินจึงเปลี่ยนไม่ได้
예약하다그 호텔은 인기가 엄청 좋아서 몇 달전부터 아니면 예약하지 못 해요.
โรงแรมได้รับความนิยมมากจึงไม่สามารถจองล่วงหน้าได้ในไม่กี่เดือน
가다거리가 너무 멀어서 차가 아니면 가지 못 해요.
ระยะทางไกลมากจึงไปไม่ได้โดยไม่มีรถ
먹다저는 술이 약 하고 고기를 잘 먹지 못 해요.
ฉันเป็นคนดื่มไม่เก่งและกินเนื้อไม่ได้
만나다회사일이 너무 바빠서 만나지 못 했어요.
เพราะงานบริษัทยุ่งมากจึงไม่สามารถพบกันได้

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 지 못해요” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ