ภาษาเกาหลี

การใช้ 못 + คำกริยา

ไวยากรณ์ “못 + คำกริยา” หมายถึง “ไม่สามารถ” หรือ “ไม่ได้” ใช้เพื่อแสดงถึงการไม่สามารถทำกริยานั้น ๆ ได้ โดยเติม 못 หน้าคำกริยา

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
사다마음에 드는 책이 매진이어서 못 샀어요.
หนังสือเล่มโปรดของฉันขายหมดแล้วจึงไม่สามารถซื้อได้
먹다음식이 너무 매워서 다 못 먹었어요.
อาหารเผ็ดมากจึงกินไม่หมด
하다숙제가 너무 많아서 아직 다 못 했어요.
มีการบ้านมากมายจึงยังไม่สามารถทำหมด
도착 하다차가 밀려서 아직 도착 못 했어요.
รถติดมากจึงยังไม่ถึง
여행 가다코로나때문에 한국에 여행 못 가요.
ฉันไม่สามารถเดินทางไปเกาหลีได้เพราะโคโรนา
받다돈을 빌려 줬는데 아직 못 받았어요.
ฉันให้ยืมเงินแต่ยังไม่ได้รับเงินคืน
끊고 있다담배를 끊고 싶은데 아직 못 끊고 있어요.
อยากเลิกบุหรี่แต่เลิกไม่ได้
계속 하다엄마가 불러서 통화를 계속 못 했어요.
แม่ของฉันเรียก ฉันจึงไม่สามารถคุยต่อได้
나가다날씨가 안 좋아서 모임에 못 나갔어요.
ฉันออกไปประชุมไม่ได้เพราะอากาศไม่ดี
구경 하다사람들이 너무 붐벼서 구경 못 했어요.
ผู้คนพลุกพล่านเกินไปจึงไม่สามารถมองดูได้

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ 못 + คำกริยา และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ