หน้าแรก ไวยากรณ์พื้นฐาน

ไวยากรณ์พื้นฐาน

ภาษาเกาหลี

คำกริยา 았/었/였어요

ภาษาเกาหลี

คำกริยา + ㄴ/는 다고 하다

ภาษาเกาหลี

คำกริยา + (으)ㄹ 까요

ภาษาเกาหลี

การใช้ 때 และ (으)ㄹ 때

ภาษาเกาหลี

คำกริยา + 는 것

ภาษาเกาหลี

คำกริยา + (으)면서

ภาษาเกาหลี

การใช้ (으)려면

บทความล่าสุด

บทความยอดนิยม

error: Content is protected !!