ภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “วันคริสต์มาส”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างประโยคประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “วันคริสต์มาส”

ㄱ: 한국에서는 크리스마스를 뭐라고 불러요 ?
ที่เกาหลีเรียกคริสต์มาสว่าอะไร
ㄴ: 성탄절이라고 해요.
เรียกว่า “ซองทันชอล”

ㄱ: 보통 한국 사람들은 성탄절에 뭐해요 ?
ปกติคนเกาหลีทำอะไรในวันคริสต์มาส
ㄴ: 교회에 가서 기도를 드리고 찬송가를 불러요.
ไปโบสถ์ สวดภาวนาและร้องเพลงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

ㄱ: 성탄절에 거리는 어때요 ?
ถนนในวันคริสต์มาสเป็นอย่างไรบ้าง
ㄴ: 명동이나 홍대같은데는 캐롤이 나오고 젊은 사람들이 엄청 많이 몰려요.
ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น เมียงดงหรือฮงแด มีเพลงคริสต์มาสและคนหนุ่มสาวจำนวนมาก

ㄱ: 크리스찬이 아닌 사람들도 성탄절을 축하해요 ?
คนที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ฉลองคริสต์มาสด้วยมั้ย
ㄴ: 크리스찬이 아닌 사람들은 대부분 만나서 술을 마시거나 노래방 가서 같이 노래부르며 놀아요.
คนที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่จะพบปะสังสรรค์เพื่อดื่มหรือไปร้านคาราโอเกะเพื่อร้องเพลงด้วยกัน

ㄱ: 성찬절에 하고 싶은 일이 뭐예요 ?
สิ่งที่คุณอยากทำในวันคริสต์มาสคืออะไร
ㄴ: 친구들과 같이 파티를 하고 싶어요.
ฉันอยากปาร์ตี้กับเพื่อน ๆ

ㄱ: 작년 성탄절은 어땠어요 ?
คริสต์มาสปีที่แล้วเป็นยังไงบ้าง
ㄴ: 작년에는 코로나때문에 사람들이 밖에 외출을 하지 못 해서 대부분 그냥 집에서 케잌에 촛불켜고 축하했어요.
ปีที่แล้ว ผู้คนไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เนื่องจากโคโรนา ส่วนใหญ่จึงฉลองด้วยการจุดเทียนบนเค้กที่บ้าน

ㄱ: 이번 성탄절에 특별한 계획있어요 ?
คุณมีแผนพิเศษสำหรับคริสต์มาสนี้มั้ย
ㄴ: 가족들하고 이박 삼일 제주도로 여행을 다녀올까 해요.
ฉันจะไปเที่ยวเกาะเชจูกับครอบครัวสามวันสองคืน

ㄱ: 이태원이나 홍대같은 관광지는 성탄절에 어때요 ?
แล้วสถานที่ท่องเที่ยวอย่างอิแทวอนหรือฮงแดในวันคริสต์มาสล่ะ
ㄴ: 큰 크리스마스 트리가 세워지고 많은 사람들이 구경하러 와요.
มีการตั้งต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่และผู้คนมากมายมาเยี่ยมชม

ㄱ: 성탄절때 한국 날씨는 어때요 ?
อากาศที่เกาหลีช่วงคริสต์มาสเป็นอย่างไร
ㄴ: 겨울날씨라서 보통은 추워요. 가끔 성탄절이나 성탄전야에 눈이 올때도 있어요.
เป็นฤดูหนาวจึงมักจะหนาวเย็น บางครั้งหิมะก็ตกในวันคริสต์มาสหรือวันคริสต์มาสอีฟด้วย

ㄱ: 성탄절에 백화점이나 놀이 공원에 사람들 많아요 ?
ในวันคริสต์มาสในห้างสรรพสินค้าหรือสวนสนุกมีผู้คนจำนวนมากมั้ย
ㄴ: 네, 쇼핑을 하러 나온 사람들이나 가족과 같이 시간을 보내기 위해 사람들로 정말 복잡해요.
ใช่ แออัดไปด้วยผู้คนที่ออกมาจับจ่ายซื้อของหรือใช้เวลากับครอบครัว

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “วันคริสต์มาส” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ