Korean Sentences

ประโยคน่ารู้เกี่ยวกับชีวิตในเมือง

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างประโยคน่ารู้เกี่ยวกับชีวิตในเมือง

 1. 도시에서는 항상 바쁜 사람들이 많이 보입니다.
  ในเมืองมักจะเห็นผู้คนพลุกพล่านมากมาย
 2. 도시의 거리는 항상 붐비고 활기찹니다.
  ถนนในเมืองมีผู้คนพลุกพล่านและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ
 3. 도시에서는 24시간 편의점이 많이 있습니다.
  มีร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมงมากมายในเมือง
 4. 도시 생활은 다양한 문화와 만남을 제공합니다.
  ชีวิตในเมืองนำเสนอวัฒนธรรมและการเผชิญหน้าที่หลากหลาย
 5. 도시에서는 다양한 음식점과 레스토랑이 있어 맛있는 음식을 즐길 수 있습니다.
  ในเมืองมีร้านอาหารและภัตตาคารมากมายที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารอร่อย ๆ
 6. 도시는 항상 새로운 이벤트와 축제로 붐비고 있습니다.
  ในเมืองคึกคักไปด้วยกิจกรรมและเทศกาลใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 7. 도시에서는 다양한 쇼핑센터와 상점들이 있어 쇼핑을 즐길 수 있습니다.
  ในเมืองมีศูนย์การค้าและร้านค้ามากมายที่สามารถช้อปปิ้งได้
 8. 도시에는 공원이 많이 있어 자연을 즐기기도 좋습니다.
  มีสวนสาธารณะมากมายในเมือง จึงสามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติได้
 9. 도시 생활은 항상 다양한 도전과 기회를 제공합니다.
  ชีวิตในเมืองเต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสมากมาย
 10. 도시에서는 다양한 문화 행사와 공연이 열리는 경우가 많습니다.
  ในเมืองมักจัดงานวัฒนธรรมและการแสดงต่าง ๆ
 11. 도시에는 교통이 편리하게 운영되어 있습니다.
  ในเมืองมีการคมนาคมสะดวก
 12. 도시에서는 많은 사람들과 소통하며 다양한 경험을 할 수 있습니다.
  ในเมืองคุณสามารถสื่อสารกับผู้คนมากมายและมีประสบการณ์ที่หลากหลาย
 13. 도시에는 다양한 박물관과 예술 갤러리가 있어 문화를 즐길 수 있습니다.
  ในเมืองมีพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์หลายแห่งที่สามารถเพลิดเพลินทางวัฒนธรรม
 14. 도시에서는 항상 어떤 이벤트나 공연이 열리고 있습니다.
  มีงานหรือการแสดงเกิดขึ้นในเมืองอยู่เสมอ
 15. 도시에서는 다양한 스포츠 시설과 클럽이 있어 즐겁게 활동할 수 있습니다.
  ในเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและคลับมากมายที่คุณสามารถเพลิดเพลินได้
 16. 도시에서는 다양한 공원과 녹지지역이 있어 휴식을 즐길 수 있습니다.
  ในเมืองมีสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวมากมายให้คุณสามารถพักผ่อนได้
 17. 도시에서는 다양한 문화 시설이 있어 예술과 역사에 대해 배울 수 있습니다.
  ในเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางวัฒนธรรมมากมายที่คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและประวัติศาสตร์ได้
 18. 도시에는 다양한 음악 공연과 콘서트가 열리는 자리가 많습니다.
  ในเมืองมีสถานที่มากมายสำหรับการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตที่หลากหลาย
 19. 도시에서는 다양한 국제 행사와 전시회가 열리는 경우가 많습니다.
  ในเมืองมักจัดงานและนิทรรศการระดับนานาชาติต่าง ๆ
 20. 도시에서는 다양한 레스토랑과 카페가 있어 다양한 음식을 즐길 수 있습니다.
  ในเมืองมีร้านอาหารและร้านกาแฟหลายแห่งที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารที่หลากหลาย
 21. 도시에서는 항상 새로운 트렌드와 패션을 접할 수 있습니다.
  ในเมือง คุณสามารถพบกับเทรนด์และแฟชั่นใหม่ ๆ ได้เสมอ
 22. 도시에서는 항상 새로운 사람들과 인터넷으로 소통할 수 있습니다.
  ในเมือง คุณสามารถสื่อสารกับผู้คนใหม่ ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา
 23. 도시에서는 다양한 쇼핑 몰과 백화점이 있어 쇼핑하기에 좋습니다.
  ในเมืองมีช็อปปิ้งมอลล์และห้างสรรพสินค้ามากมายจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการช็อปปิ้ง
 24. 도시에서는 다양한 언어와 문화를 접할 수 있습니다.
  ในเมือง คุณสามารถพบกับภาษาและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย
 25. 도시에서는 다양한 취미와 활동을 즐길 수 있는 장소가 많이 있습니다.
  ในเมืองมีสถานที่มากมายที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับงานอดิเรกและกิจกรรมต่าง ๆ
 26. 도시에서는 항상 어딘가에서 무언가 일어나고 있습니다.
  ในเมืองมีบางสิ่งเกิดขึ้นเสมอ
 27. 도시 생활은 항상 변화와 도전을 가져옵니다.
  ชีวิตในเมืองมักมีการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายอยู่เสมอ
 28. 도시에서는 다양한 교육 기회가 많이 있습니다.
  ในเมืองมีโอกาสทางการศึกษามากมาย
 29. 도시에서는 항상 시끄러운 소리가 들립니다.
  ในเมืองมักจะมีเสียงอึกทึกครึกโครมอยู่เสมอ
 30. 도시에서는 다양한 사회적 활동에 참여할 수 있습니다.
  ในเมือง คุณสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย
 31. 도시에서는 항상 새로운 건축물과 랜드마크를 볼 수 있습니다.
  ในเมือง คุณสามารถเห็นอาคารและสถานที่สำคัญใหม่ ๆ เสมอ
 32. 도시에서는 항상 교통 체증이 발생할 수 있습니다.
  ในเมือง การจราจรติดขัดเกิดขึ้นได้เสมอ
 33. 도시에서는 항상 사람들이 서둘러 다니고 있습니다.
  ในเมืองผู้คนมักจะรีบร้อน
 34. 도시에서는 다양한 엔터테인먼트 시설이 있어 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.
  ในเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความบันเทิงมากมายที่คุณสามารถใช้เวลาอย่างสนุกสนานได้
 35. 도시에서는 항상 이쁜 조명과 빛이 나타납니다.
  ในเมืองมีความสว่างและแสงที่สวยงามอยู่เสมอ
 36. 도시에서는 다양한 문화적 경험을 할 수 있습니다.
  ในเมือง คุณสามารถมีประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 37. 도시에서는 항상 광고와 포스터가 많이 보입니다.
  ในเมืองคุณจะเห็นโฆษณาและโปสเตอร์มากมาย
 38. 도시에서는 항상 시장이 붐비고 있습니다.
  ในเมืองตลาดจะคึกคักเสมอ
 39. 도시에서는 다양한 전시회와 페스티벌이 개최됩니다.
  ในเมืองมีการจัดนิทรรศการและเทศกาลต่าง ๆ
 40. 도시에서는 항상 새로운 사업들이 창업되고 있습니다.
  ในเมืองมีการสร้างธุรกิจใหม่อยู่เสมอ

  อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคและนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
  ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
  และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ