ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + (으)러 오다”

ไวยากรณ์ (으)러 오다 มีความหมายว่า “มาเพื่อที่จะ….” ใช้เพื่อบอกจุดประสงค์ของการไปที่ใดที่หนึ่ง โดยใช้ (으)러 오다 ตามหลังคำกริยา ดังนี้

  • ใช้ 으러 오다 ตามหลังคำกริยาที่มีตัวสะกด
  • ใช้ 러 오다 ตามหลังคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
만들다ㄱ: 무슨 일 때문에 오셨어요 ?
คุณมาทำอะไรคะ
ㄴ: 네, 은행 계좌를 하나 더 만들러 왔어요.
ค่ะ ฉันมาเพื่อเปิดบัญชีธนาคารค่ะ
.
배우다ㄱ: 한국에는 어떻게 왔어요 ?
คุณมาเกาหลีทำไมคะ
ㄴ: 여행도 하고 한국어도 배우러 왔어요.
ฉันมาเพื่อท่องเที่ยวและเรียนภาษาเกาหลีค่ะ
.
사다ㄱ: 홍대에는 무슨 일로 왔어요 ?
อะไรทำให้คุณมาที่ฮงแด
ㄴ: 동생 선물을 사고 제 옷도 사러 왔어요.
ฉันมาซื้อของขวัญให้น้องและมาซื้อเสื้อผ้า
.
찍다ㄱ: 한옥 마을에는 어떻게 왔어요 ?
คุณมาที่หมู่บ้านพื้นเมืองทำไมคะ
ㄴ: 구경도 하고 사진도 찍으러 왔어요.
ฉันมาเพื่อเที่ยวชมและถ่ายรูปด้วยค่ะ
.
부치다ㄱ: 우체국에 무슨 일로 왔어요 ?
มาทำอะไรที่ไปรษณีย์คะ
ㄴ: 지방에 살고 계시는 할머니깨 소포를 부치러 왔어요.
ฉันมาส่งพัสดุให้คุณย่าที่อาศัยอยู่ในชนบทค่ะ
.
보다ㄱ: 서점에 어쩐 일로 왔어요 ?
คุณมาทำอะไรที่ร้านหนังสือคะ
ㄴ: 요즘 재미있는 책이 있나 좀 보러 왔어요.
ฉันมาเพื่อดูว่าช่วงนี้มีหนังสือที่น่าสนใจมั้ย
.
놀다ㄱ: 해운대에 무슨 일로 왔어요 ?
อะไรทำให้คุณมาที่แฮอุนแด
ㄴ: 휴가라서 가족들하고 놀러 왔어요.
ฉันอยู่ในช่วงพักร้อนจึงมาที่นี่เพื่อเที่ยวเล่นกับครอบครัว
.
일하다ㄱ: 제주도에 어떻게 오셨어요 ?
คุณมาที่เกาะเชจูทำไมคะ
ㄴ: 제주도에 지사가 있어서 일하러 왔어요.
ฉันมีสาขาที่เกาะเชจูจึงมาเพื่อทำงาน
.
신고하다ㄱ: 파출소에 어떻게 왔어요 ?
มาที่ป้อมตำรวจทำไมครับ
ㄴ: 잃어 버린 물건이 있어서 신고하러 왔어요.
ฉันมาเพื่อแจ้งของหายค่ะ
.
주사 맞다ㄱ: 병원에 무슨일로 왔어요 ?
คุณมาทำอะไรที่โรงพยาบาล
ㄴ: 코로나 예방 백신 주사 맞으러 왔어요.
ฉันมาเพื่อรับวัคซีนโคโรนา
.
관광하다ㄱ: 태국에 무슨 일로 왔어요 ?
อะไรทำให้คุณมาเมืองไทย
ㄴ: 친구들을 만나고 관광하러 왔어요.
ฉันมาเพื่อพบเพื่อน ๆ และท่องเที่ยว
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + (으)러 오다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลย