ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + 에 몰두하다”

ไวยากรณ์ 에 몰두하다 หมายถึง “หมกมุ่นอยู่กับ….” หรือ “จดจ่ออยู่กับ….” โดยใช้ตามหลังคำนาม ทั้งคำนามที่มีตัวสะกดหรือคำนามที่ไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 에 몰두하다 ตามหลังคำนามนั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
공부한국에 유학와서 한국어 공부에 몰두했어요.
ฉันมาเกาหลีเพื่อเรียนจึงหมกมุ่นอยู่กับการเรียนภาษาเกาหลี
놀이아이들이 공원에서 공차기 놀이에 몰두하고 있어요.
เด็ก ๆ จดจ่ออยู่กับการเล่นเตะบอลที่สวนสาธารณะ
게임동생은 밤새 잠도 안 자고 게임에 몰두하고 있어요.
น้องของฉันไม่ได้นอนทั้งคืนและหมกมุ่นอยู่กับเกม
읽기카페에서 책을 읽기에 몰두하느라 친구가 온 줄도 몰랐어요.
ฉันจดจ่ออยู่กับการอ่านหนังสือที่ร้านกาแฟมากจนไม่รู้ว่าเพื่อนมา
쇼핑백화점에 갔는데 쇼핑에 몰두하느라 시간가는 줄 몰랐어요.
ฉันไปห้างสรรพสินค้า หมกมุ่นอยู่กับการช้อปปิ้งจนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปแล้ว
드라마요즘 한창 인기있는 드라마에 몰두하느라 엄마가 부르는 소리를 못 둘었어요.
ช่วงนี้หมกมุ่นอยู่กับละครดังเลยไม่ได้ยินเสียงแม่เรียก
좋아하는 일에 몰두하면 다른 일을 할때 보다 훨씬 잘 할 수 있어요.
เมื่อจดจ่อกับสิ่งที่ชอบ จะทำได้ดีกว่าทำอย่างอื่น
챵리씨는 회사에서 일에 몰두하지 않고 가끔 멍하니 있을 때가 많아요.
คุณชยังรีไม่จดจ่อกับงานที่บริษัทและมักจะเหม่อลอยบ่อย
운전할때 핸드폰을 보거나 운전하는 일에 몰두하지 않으면 큰 사고가 날지도 몰라요.
ถ้าดูโทรศัพท์ขณะขับรถหรือไม่จดจ่อกับการขับรถ อาจประสบอุบัติเหตุร้ายแรง
프로젝트다음 주에 시작하는 새 프로젝트에 몰두하느라 요즘 매일 야근을 하고 있어요.
ช่วงนี้ทำงานล่วงเวลาทุกวันเพราะว่ากำลังหมกมุ่นอยู่กับโครงการใหม่ที่จะเริ่มในสัปดาห์หน้า

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + 에 몰두하다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ