ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำคุณศัพท์ + 게 여기다”

ไวยากรณ์ 게 여기다 มีความหมายว่า “นับว่าเป็น”, “ถือว่าเป็น” หรือ “คิดว่าเป็น” ใช้เพื่อแสดงถึงการพิจารณาบางสิ่งบางอย่าง โดยใช้ตามหลังคำคุณศัพท์ ทั้งคำคุณศัพท์ที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดสามารถใช้ 게 여기다 ตามหลังไวยากรณ์นั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำคุณศัพท์ประโยค
중요하다한국 사람들은 나이를 무척 중요하게 여겨요. 그래서 만나면 먼저 나이를 물어봐요.
ในเกาหลีอายุถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้นเมื่อพบกันให้ถามอายุก่อน
하찮다/귀하다사람들은 자신들이 가지고 있는 것을 하찮게 여기고 남이 가지고 있는 것을 귀하게 여겨요.
ผู้คนคิดว่าสิ่งที่ตนเองมีนั้นไม่สำคัญและคิดว่าสิ่งที่คนอื่นมีนั้นยอดเยี่ยม
자랑스럽다우리 부모님들은 제가 대학교에 다니고 한국어 공부를 하고 있는 것을 자랑스럽게 여기고 계세요.
พ่อแม่ของฉันคิดว่าเป็นความภูมิใจที่ฉันเรียนมหาวิทยาลัยและเรียนภาษาเกาหลี
부끄럽다제 친구는 이번에 시험에 떨어진 것을 부끄럽게 여기는것 같아요.
ดูเหมือนว่าเพื่อนของฉันถือว่าเป็นความอับอายที่สอบตกในครั้งนี้
귀찮다동생은 엄마가 매일 도시락을 챙겨주는 것을 귀찮게 여겨요.
น้องของฉันคิดว่าเป็นสิ่งน่ารำคาญที่แม่จัดเตรียมอาหารกลางวันให้ทุกวัน
대수롭지 않다어리석은 사람은 다른 사람의 도움을 금방 잊어버리고 대수롭지 않게 여겨요.
คนโง่ลืมความช่วยเหลือจากผู้อื่นอย่างรวดเร็วและไม่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
창피하다현명한 사람은 자신의 약점을 창피하게 여기지 않고 극복하려고 노력해요.
คนฉลาดไม่ถือว่าจุดด้อยของตนเป็นสิ่งน่าอับอายและพยายามเอาชนะจุดด้อยนั้น
흔하다건강할때는 조금 몸이 아파도 흔하게 여기지만 많이 아플때애는 이미 늦었을 경우가 많아요. 그래서 건강은 건강할때 챙겨야 해요.
ตอนสุขภาพดีแม้เจ็บป่วยเล็กน้อยก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ตอนป่วยมากก็มักจะสายเกินไปแล้ว ดังนั้นตอนสุขภาพแข็งแรงต้องดูแลสุขภาพให้ดี
감사하다나를 위해 고생하는 부모님들에게 감사하게 여겨야 해요.
ต้องคิดขอบคุณพ่อแม่ที่ยอมลำบากเพื่อฉัน
다행스럽다이번 교통 사고로 병원에 입원하게 되었지만 더 큰 사고가 아니었던 것을 다행스럽게 여기고 있어요.
ฉันเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งนี้ แต่ถือว่าโชคดีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุที่ใหญ่กว่านี้

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำคุณศัพท์ + 게 여기다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ