ไวยากรณ์เกาหลี
Korean Grammar

การใช้ “คำนาม + (으)로 여기다”

ไวยากรณ์ (으)로 여기다 มีความหมายว่า “นับว่าเป็น”, “ถือว่าเป็น” หรือ “คิดว่าเป็น” ใช้เพื่อแสดงถึงการพิจารณาบางสิ่งบางอย่าง โดยใช้ตามหลังคำนาม ดังนี้

  • ใช้ 로 여기다 ตามหลังคำนามที่ไม่มีตัวสะกด
  • ใช้ 으로 여기다 ตามหลังคำนามที่มีตัวสะกด

ตัวอย่างการใช้ “คำนาม + (으)로 여기다”

คำนามประโยค
과일태국에서 딸기나 배가 비싼 과일로 여기는 것처럼 한국에서도 망고나 망구스틴같은 과일도 비싼 과일로 여겨서 아무때나 먹을수 없어요.
ที่ประเทศไทยสตรอเบอร์รี่และสาลี่ถือว่าเป็นเป็นผลไม้ราคาแพง เหมือนกับที่เกาหลีมะม่วงและมังคุดก็ถือเป็นผลไม้ราคาแพง จึงไม่สามารถกินได้ตลอดเวลา
친구그동안 팟사랏씨를 가족같은 친구로 여겨서 많이 좋아하고 도움도 주고 했는데 이번에 태국으로 다시 돌아간다고 하니 너무 서운해요.
ช่วงนั้นฉันคิดว่าคุณภัสรัตน์เป็นเพื่อนเหมือนครอบครัวจึงชอบเธอมากและดูแลเธออย่างดี ฉันเสียใจมากที่เธอจะกลับเมืองไทยครั้งนี้
고향처음에 한국에 유학왔을때에는 모든 것이 익숙치 않아서 낯설고 힘들었는데 지금은 적응이 되어서 제2의 고향으로 여기고 있어요.
ตอนมาเรียนที่เกาหลีครั้งแรก ทุกสิ่งทุกอย่างไม่คุ้นเคยจึงยากลำบาก แต่ตอนนี้ชินแล้วและถือว่าเป็นบ้านเกิดที่สองของฉัน
자장가옆집 강아지 소리가 너무 시끄러워서 잠을 못잤는데 이제는 적응이 되어서 그냥 자장가로 여기고 있어요.
ฉันนอนไม่หลับเพราะเสียงสุนัขข้างบ้านดังมาก แต่ตอนนี้ชินแล้วเลยคิดว่าเป็นเพลงกล่อมเด็ก
운동출근하려고 아침마다 30분울 걷고 있는데 그냥 아침 운동으로 여기고 있어요.
ฉันเดิน 30 นาทีทุกเช้าเพื่อไปทำงาน และถือว่าเป็นการออกกำลังกายตอนเช้า
친구회사에서 알고 지내는 동료는 많지만 진짜 친구로 여기는 사람은 두명 밖에 없어요.
ฉันรู้จักเพื่อนร่วมงานหลายคนในที่ทำงาน แต่มีเพียงสองคนที่นับว่าเป็นเพื่อนจริง ๆ
동생진수씨는 저를 동생으로 여기고 이것 저것 챙겨주고 도움을 많이 주려고 해요.
คุณจินซูถือว่าฉันเป็นน้องและพยายามดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้และช่วยเหลืออย่างมาก
쓰레기빨래하려고 방구석에 모아둔 옷을 엄마가 쓰레기로 여기고 모두 버렸어요.
แม่คิดว่าเสื้อผ้าที่ฉันรวมไว้ที่มุมห้องเพื่อจะซักนั้นเป็นขยะแล้วโยนทิ้งทั้งหมด
외국인영민씨는 한국 사람인데 외국인 같이 생겨서 택시를 타면 가끔 운전사가 외국인으로 여기고 영어로 물어본대요.
คุณยองมินเป็นคนเกาหลีแต่ดูเหมือนคนต่างชาติ ดังนั้นเวลาที่นั่งแท็กซี่ บางครั้งคนขับคิดว่าเป็นชาวต่างชาติและถามเป็นภาษาอังกฤษ
가방책상위에 올려 놓은 제 가방이 수진가방과 거의 비슷해서 수진씨가 자기 가방으로 여기고 제 가방을 가져가 버렸어요.
กระเป๋าที่วางบนโต๊ะดูคล้ายกระเป๋าของคุณซูจิน คุณซูจินจึงคิดว่าเป็นของเธอและหยิบกระเป๋าของฉันไป

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + (으)로 여기다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ