ไวยากรณ์เกาหลี

คำกริยา + 아/어 있다

ไวยากรณ์ 아/어 있다 มีความหมายว่า “…อยู่” ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการคงอยู่หรือความต่อเนื่องของการกระทำ โดยใช้ 아/어 있다 ตามหลังคำกริยา ดังนี้

  • ใช้ 아 있다 ตามหลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระ ㅏ หรือสระ ㅗ
  • ใช้ 어 있다 ตามหลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สระ ㅏ หรือสระ ㅗ
  • ใช้ 해 있다 ตามหลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วย 하다

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
가다ㄱ: 영민씨는 지금 어디에 있어요 ?
ตอนนี้คุณยองมินอยู่ที่ไหน
ㄴ: 제주도에 출장가 있어요.
กำลังเดินทางไปทำงานนอกสถานที่อยู่ที่เกาะเชจู
.
오다ㄱ: 오늘은 집에 왜 이렇게 일찍 들어가요 ?
ทำไมวันนี้คุณกลับบ้านเร็วจัง
ㄴ: 네, 어제 주문한 물건이 배달와 있어요.
ค่ะ ของที่สั่งไว้เมื่อวานจัดส่งมาแล้วนะคะ
.
ㄱ: 개인용 컴퓨터나 서류는 어떻게 해요 ?
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเอกสารล่ะ
ㄴ: 사무실에 가면 전부 준비되어 있어요.
เมื่อไปที่สำนักงานทุกอย่างก็เตรียมพร้อมอยู่แล้ว
.
쓰다ㄱ: 통행금지라는 말이 어디에 있어요 ?
คำว่าห้ามผ่าน อยู่ที่ไหน
ㄴ: 길 왼쪽 사인에 써 있어요.
เขียนอยู่บนป้ายทางด้านซ้ายของถนน
.
눕다ㄱ: 진수씨는 몸이 좀 어떻대요 ? 아직 많이 아프대요 ?
คุณจินซูเป็นยังไงบ้าง ยังป่วยอยู่มากมั้ยคะ
ㄴ: 네, 아직 많이 안 좋아서 병원에 누워 있어요.
ครับ เพราะว่ายังไม่ค่อยสบายเลยยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาล
.
ㄱ: 요즘은 회사 일이 어때요 ? 바빠요 ?
ช่วงนี้งานบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง ยุ่งเหรอคะ
ㄴ: 아니요, 안 바빠요. 그냥 사무실에 앉아 있어요.
ไม่ค่ะ ไม่ยุ่ง แค่นั่งทำงานอยู่
.
ㄱ: 사무실에 아직 퇴근하지 않은 사람이 있나요 ? 불이 켜 있어요.
ที่ออฟฟิศมีคนยังไม่เลิกงานอยู่เหรอ ไฟเปิดอยู่
ㄴ: 아마 영민씨하고 수진씨가 일이 아직 안 끝나서 불이 켜 있을거예요.
คุณยองมินและคุณซูจินอาจจะยังทำงานอยู่ ไฟก็เลยเปิดอยู่ค่ะ
.
ㄱ: 그 콘서트 표를 사고 싶은데 아직 팔아요 ?
ฉันต้องการซื้อบัตรคอนเสิร์ต ยังมีขายอยู่มั้ยคะ
ㄴ: 아니요, 이미 매진되어 있어요.
ไม่ครับ ขายหมดแล้วครับ
.
ㄱ: 이번 여름 휴가에는 뭐 할 거예요 ?
วันหยุดฤดูร้อนนี้คุณจะทำอะไร
ㄴ: 이미 친구들하고 부산에 가기로 계획되어 있어요.
ฉันมีแผนจะไปปูซานกับเพื่อน ๆ อยู่แล้ว
.
ㄱ: 학교 친구들은 아직도 자주 만나요 ?
คุณยังคงพบกับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนของคุณบ่อยไหม
ㄴ: 네, 오늘도 만나기로 약속되어 있어요.
ค่ะ วันนี้ก็มีนัดพบอยู่แล้ว
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 아/어 있다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ