ประโยคภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ชีวิตประจำวัน”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ชีวิตประจำวัน”

ㄱ: 매일 운동해요 ?
คุณออกกำลังกายทุกวันมั้ย
ㄴ: 네, 아침마다 하루에 1시간씩 운동을 하고 있어요.
ฉันออกกำลังกาย 1 ชั่วโมงทุกเช้า

ㄱ: 이렇게 매일 정기적으로 하는 일을 뭐라고 해요 ?
สิ่งที่คุณทำเป็นประจำเรียกว่าอะไร
ㄴ: 하루도 빠지지 않고 매일 계속하는 것을 일과, 일상 이라고 해요.
สิ่งที่ดำเนินไปทุกวันโดยไม่ขาดหายไปแม้แต่วันเดียว เรียกว่ากิจวัตรประจำวัน, ชีวิตประจำวัน

ㄱ: 진수씨는 아침 일과가 어떻게 돼요 ?
คุณจินซู กิจวัตรประจำวันตอนเช้าของคุณเป็นอย่างไร
ㄴ: 아침에 일어나서 운동하고 샤워하고 밥먹고 출근준비하고 지하철타고 회사에 출근해요.
ตอนเช้าตื่นนอนแล้วออกกำลังกาย อาบน้ำ กินข้าว เตรียมตัวไปทำงานและนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปทำงาน

ㄱ: 영미씨는 저녁 일과가 어떻게 돼요 ?
คุณยองมี กิจวัตรตอนเย็นของคุณเป็นอย่างไร
ㄴ: 회사에서 6시에 퇴근한 후에 종로에 있는 영어 학원에 영어를 배우러 가요. 끝난 후에 집 근처 편의점에 들러서 야식을 먹고 집에 들어가요.
หลังจากที่เลิกงานตอน 6 โมงเย็น ไปโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่จงโนเพื่อเรียนภาษาอังกฤษ เสร็จแล้วก็แวะร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน กินอาหารมื้อดึกแล้วกลับบ้าน

ㄱ: 팟사랏씨는 요즘 일상생활중에 특이한 것이 있어요 ?
คุณภัสรัตน์ ช่วงนี้มีอะไรพิเศษในชีวิตประจำวันหรือเปล่าคะ
ㄴ: 아니요, 매일 학교가서 공부하고 도서관가서 책보고 식당가서 친구와 같이 밥먹고 기숙사에서 잠을 자는 똑같은 일상이에요.
ไม่ค่ะ เป็นกิจวัตรประจำวันเดิม ๆ ไปโรงเรียน เรียนหนังสือ ไปห้องสมุด อ่านหนังสือ ไปร้านอาหาร กินข้าวกับเพื่อน แล้วก็นอน

ㄱ: 철수씨는 일과중에서 가장 행복한때가 언제예요 ?
คุณชอลซู ช่วงเวลาไหนที่มีความสุขที่สุดในชีวิต
ㄴ: 점심 시간에 동료들과 같이 밥을 맛있게 먹고 스타벅스에 가서 웃으며 얘기할때가 하루 일상 중에서 가장 행복해요.
มีความสุขที่สุดในชีวิตประจำวันเมื่อได้กินอาหารมื้ออร่อยกับเพื่อนร่วมงานตอนพักเที่ยง และไปสตาร์บัคส์ หัวเราะและพูดคุย

ㄱ: 챵시씨는 요즘 일상이 달라진 특별한 일이 있었어요 ?
คุณชยังชี ช่วงนี้มีอะไรพิเศษที่เปลี่ยนชีวิตประจำวัน
ㄴ: 코로나때문에 병에 걸려서 오랫동안 병원에 입원해 있어야 했어요. 그래서 회사도 쉬고 집에도 못 가고 병원에만 계속 있어야 해서 제 모든 일상이 완전히 바뀌어 버렸어요.
เนื่องจากโคโรนา ฉันป่วยและต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน จึงหยุดงาน กลับบ้านไม่ได้ ต้องนอนโรงพยาบาล ชีวิตประจำวันเลยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

ㄱ: 언제쯤 다시 일상으로 돌아갈수 있어요 ?
จะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เมื่อไร
ㄴ: 몸이 이제 거의 다 회복을 해서 아마 다음 달 부터 다시 회사애 출근하고 동료들과 같이 생활하던 원래 제 일상을 찾을수 있을 것 같아요.
ตอนนี้ร่างกายเกือบจะฟื้นตัวเต็มที่แล้ว ดังนั้นบางทีในเดือนหน้าอาจจะสามารถกลับไปทำงานและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันกับเพื่อนร่วมงานได้

ㄱ: 매일 똑같은 일상 속에서 사는게 지겹거나 따분하지 않아요 ?
คุณไม่เบื่อกับการใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ทุกวันเหรอ
ㄴ: 가끔 그런 생각을 할때도 있지만 아무런 사고 없이 이렇게 항상 건강하게 하는 일 계속하며 똑같은 일상을 살아갈수 있는 것에 감사해요.
บางครั้งก็คิดแบบนั้น แต่ฉันรู้สึกขอบคุณที่ฉันสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิม ทำสิ่งที่ฉันทำอยู่เสมอโดยที่สุขภาพแข็งแรงปราศจากอุบัติเหตุใด ๆ

ㄱ: 다른 사람의 일상이 부러운적 있어요 ?
คุณเคยอิจฉาชีวิตประจำวันของคนอื่นมั้ย
ㄴ: 티비나 인터넷에서 부자들의 일상을 보며 편하고 재미있게 사는 그런 일상을 부러워하기도 했어요. 그런데 제가 사는 일상이 저에게는 더 소중하고 값진 시간인것 같아요.
การดูชีวิตประจำวันของคนรวยทางทีวีหรือทางอินเทอร์เน็ต ฉันรู้สึกอิจฉาชีวิตที่สะดวกสบายและสนุกสนานของพวกเขา แต่ฉันคิดว่าชีวิตประจำวันของฉันคือเวลาที่มีความหมายและมีค่าสำหรับฉันมากกว่า

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ชีวิตประจำวัน” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ