ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 는데도 불구하고”

ไวยากรณ์ 는데도 불구하고 มีความหมายว่า “ทั้ง ๆ ที่….” หรือ “แม้ว่า….” ใช้เพื่อแสดงว่าทั้ง ๆ ที่มีบางอย่างหรือทั้ง ๆ ที่ทำบางสิ่งแต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น โดยใช้ตามหลังคำกริยา ทั้งคำกริยาที่มีตัวสะกดและคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 는데도 불구하고 ตามหลังคำกริยานั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
운동을 하다매일 다이어트를 하고 운동을 하는데도 불구하고 계속 살이 쪄요.
ทั้ง ๆ ที่ควบคุมอาหารและออกกำลังกายทุกวัน แต่น้ำหนักก็ยังเพิ่มอยู่เรื่อย ๆ
전화를 걸다메세지를 보내고 전화를 거는 데도 불구하고 아무 말이 없어요.
ทั้ง ๆ ที่ส่งข้อความและโทร แต่ก็ไม่มีคำพูดอะไร
쉬다일주일에 3일을 쉬는 데도 불구하고 일만하면 피곤해요.
ทั้ง ๆ ที่หยุด 3 วันต่อสัปดาห์ แต่ก็ยังเหนื่อยจากงาน
자다밤에 일찍 자는 데도 불구하고 매일 늦잠을 자서 지각을 해요.
แม้ว่าจะนอนเร็ว แต่ก็ตื่นสายทุกวัน
없다그 집은 음식이 별로 맛이 없는데도 불구하고 항상 손님들이 많아요.
แม้ว่าอาหารจะไม่อร่อยมาก แต่ลูกค้าก็เยอะเสมอ
있다중요한 약속이 있는데도 불구하고 모임에 참석했어요.
แม้จะมีนัดสำคัญ แต่ก็เข้าร่วมประชุม
오다날씨가 나쁘고 비가 많이 오는 데도 불구하고 밖에 나갔어요.
ฉันออกไปข้างนอก ทั้งๆ ที่สภาพอากาศเลวร้ายและฝนตกหนัก
보다매일 학교에서 보는 데도 불구하고 서로 만나면 아는 척을 안 해요.
แม้ว่าจะเจอกันทุกวันที่โรงเรียน แต่เมื่อพบกันก็แกล้งทำเป็นไม่รู้จัก
먹다하루에 세 끼를 먹는데도 불구하고 항상 배가 고파요.
ฉันหิวตลอดเวลา ทั้ง ๆ ที่กินอาหารสามมื้อต่อวัน
받다회사에서 월급을 많이 받는데도 불구하고 매달 돈이 모자라요.
ทั้ง ๆ จะได้รับเงินเดือนจากบริษัทเยอะ แต่เงินก็ไม่พอทุกเดือน

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 는데도 불구하고” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ