ภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ภัยธรรมชาติ”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ภัยธรรมชาติ”

ㄱ: 이번 태풍으로 많은 사람들이 피해를 봤다고 해요.
ว่ากันว่าหลายคนได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นครั้งนี้
ㄴ: 네, 포항쪽에 수많은 이재민이 생겨서 대통령이 내려가서 피해를 확인할 정도였어요.
มีผู้ประสบภัยพิบัติจำนวนมากในโพฮังที่ประธานาธิบดีลงไปตรวจสอบความเสียหาย

ㄱ: 요즘 들어 태풍이 잦아지고 기온도 많이 올라 간 것 같아요.
ช่วงนี้มีพายุไต้ฝุ่นบ่อยและดูเหมือนอุณหภูมิจะสูงขึ้นมาก
ㄴ: 아마 대기 오염때문에 그럴거예요.
คงเป็นเพราะมลพิษทางอากาศ

ㄱ: 올해는 특히 폭우가 많이 내려서 정말 큰 피해를 본 것 같아요.
ปีนี้มีฝนตกมากเป็นพิเศษจึงดูเหมือนว่าจะได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
ㄴ: 네, 일기예보를 시작한 이래 100년동안 가장 많은 비가 내렸다고 해요.
ว่ากันว่าฝนตกมากที่สุดในรอบ 100 ปีนับตั้งแต่เริ่มการพยากรณ์อากาศ

ㄱ: 올 여름 한국의 날씨는 어땠어요 ?
ฤดูร้อนนี้อากาศที่เกาหลีเป็นอย่างไร
ㄴ: 작년보다 훨씬 더 더웠던거 같아요. 갈수록 폭염이 더 심해지는 것 같아요.
ฉันคิดว่าร้อนกว่าปีที่แล้วมาก ดูเหมือนว่าความร้อนรุนแรงมากขึ้นทุกที

ㄱ: 한국도 일본처럼 지진이 자주 일어나나요 ?
แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในเกาหลีบ่อย ๆ เหมือนกับในญี่ปุ่นมั้ย
ㄴ: 일본처럼 자주는 아니지만 동해안이나 바닷가 근처의 도시에 가끔 지진이 나요.
เกิดไม่บ่อยเท่าในญี่ปุ่นแต่บางครั้งแผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นในเมืองต่าง ๆ บนชายฝั่งตะวันออกหรือใกล้ชายทะเล

ㄱ: 최근에 언제 지진이 발생했어요 ?
แผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายเมื่อไร
ㄴ: 2년 전에 포항하고 강릉의 바닷가 쪽에 큰 지진이 나서 많은 이재민이 발생한 적이 있어요.
เมื่อสองปีที่แล้ว เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่บริเวณชายทะเลโพฮังและคังนึง ทำให้มีผู้ประสบภัยมากมาย

ㄱ: 그 밖에 또 어떤 재해가 있어요 ?
มีภัยพิบัติอื่น ๆ อีกมั้ย
ㄴ: 해년 마다 발생하는 산불이 있어요.
มีไฟป่าเกิดขึ้นทุกปี

ㄱ: 산불은 어떻게 발생해요 ?
ไฟป่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
ㄴ: 대부분은 등산객들의 부주의로 불이 나는 경우가 많지만 봄이나 여름에 날씨가 아주 건조할때 나무끼리 부딪혀 불이 나는 경우도 있는데 불이 나기 시작하면 불이 너무 빠르고 넓게 퍼져서 바로 끄지를 못해요. 그래서 산에 있는 많은 나무와 꽃들을 다 태우곤 해요.
ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของนักปีนเขา แต่ในฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนที่อากาศแห้งมากมีบางครั้งที่ต้นไม้เสียดสีกัน เมื่อไฟเริ่มขึ้นก็จะลุกลามอย่างรวดเร็วและกว้างขวางจนไม่สามารถดับได้ทันที จึงทำให้เกิดไฟไหม้เผาต้นไม้และดอกไม้จำนวนมากบนภูเขา

ㄱ: 올해는 폭우로 많은 피해를 봤지만 반대로 비가 너무 안 내려서 가뭄이 들기도 해요.
ปีนี้ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักมาก แต่ก็มีภัยแล้งเพราะฝนไม่ตกด้วย
ㄴ: 그러면 농작물을 기르거나 가축을 키우는 지방에서 많은 피해를 보겠어요.
ถ้าเป็นเช่นนั้นคงจะเกิดความเสียหายมากมายในจังหวัดที่ปลูกพืชผลหรือเลี้ยงปศุสัตว์

ㄱ: 이런 자연 재해에 피해를 안 보려면 어떻게 해야 해요 ?
จะทำอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากภัยธรรมชาติเช่นนี้
ㄴ: 사람이 원인이 아닌 자연으로부터 오는 재해이기 때문에 막을 방법은 없지만 평소애 대비를 잘 하고 관리를 잘 하면 피해를 훨씬 줄일수 있을거예요.
ไม่มีวิธีป้องกันเพราะเป็นหายนะที่มาจากธรรมชาติไม่ใช่มนุษย์ แต่ถ้าในเวลาปกติเตรียมพร้อมและจัดการอย่างดีก็จะสามารถลดความเสียหายได้

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ภัยธรรมชาติ” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ