ภาษาเกาหลี

การใช้ 중 และ 는 중

ไวยากรณ์ 중 และ 는 중 มีความหมายว่า “กำลัง….อยู่” ใช้เพื่อแสดงการอยู่ในกระบวนการดำเนินการ หรือกำลังดำเนินอยู่ กำลังเกิดขึ้นอยู่ โดยมีวิธีการใช้ดังนี้

  1. ใช้ 중 ตามหลังคำนาม
รูปไวยากรณ์ตัวอย่างตัวอย่างประโยค
คำนาม + 중임신 + 중아내가 임신 중이에요. 
ภรรยาของผมกำลังตั้งครรภ์
수업 + 중저는 수업 중이에요.
ฉันกำลังอยู่ในชั่วโมงเรียน
공사 + 중그 건물은 공사 중입니다.
ตึกนี้กำลังก่อสร้างอยู่
상담 + 중의사가 환자랑 상담 중이에요.
หมอกำลังให้คำปรึกษากับคนไข้
회의 + 중모든 선생님들은 회의 중이에요.
อาจารย์ทั้งหมดกำลังประชุมอยู่
숙제 + 중학교 숙제 중에 모르는 문제들이 많았어요.
มีปัญหามากมายที่ฉันไม่รู้ระหว่างทำการบ้าน
쇼핑 + 중백화점에서 쇼핑 중에 친구를 만났어요.
ขณะที่ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าฉันได้พบเพื่อน
퇴근 + 중어제 퇴근 중에 도로에서 교통사고가 났어요.
เกิดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนเมื่อวานนี้ขณะเลิกงาน
수업 + 중수업 중에 친구한테서 전화가 왔는데 받지 못 했어요.
มีโทรศัพท์จากเพื่อนระหว่างชั่วโมงเรียนแต่ฉันไม่สามารถรับสายได้
생각 + 중저는 생각 중이에요.
ฉันกำลังคิดอยู่
보관 + 중저는 가구를 다 보관 중이에요.
ฉันกำลังจัดเก็บเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด
공사 + 중앞 길이 공사 중이에요.
ถนนด้านหน้ากำลังก่อสร้าง
공부 + 중저는 공부 중이에요.
ฉันกำลังเรียนอยู่
강의 + 중선생님은 강의 중이에요.
อาจารย์กำลังบรรยาย
세일 중백화점이 세일 중이에요.
ห้างสรรพสินค้ากำลังลดราคา

2. ใช้ 는 중 ตามหลังคำกริยา

รูปไวยากรณ์ตัวอย่างตัวอย่างประโยค
คำกริยา + 는 중가다 + 중 => 가는 중지금 집에 가는 중이에요.
ตอนนี้อยู่ระหว่างทางกลับบ้าน
찾다 + 중 => 찾는 중열쇠를 찾는 중이에요.
ฉันกำลังหากุญแจ
먹다 + 중 => 먹는 중지금 밥 먹는 중이에요.
ตอนนี้กำลังกินข้าว
하다 + 중 => 하는 중오빠가 미팅을 하는 중이에요.
พี่ชายกำลังประชุม
배우다 + 중 => 배우는 중요즘 운전을 배우는 중이에요. 
ช่วงนี้กำลังเรียนขับรถอยู่
여행하다 + 중 => 여행하는 중한국을 여행하는 중에 부산에 사는 친구를 사귀었어요.
ขณะที่กำลังท่องเที่ยวที่เกาหลี ฉันรู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่ปูซาน
배우다 + 중 => 배우는 중한국어를 배우는 중에 드라마도 많이 봤어요.
ฉันดูละคนหลายเรื่องในขณะที่เรียนภาษาเกาหลี
가다 + 중 => 가는 중친구를 만나러 가는 중에 편의점에 잠깐 들렀어요.
ฉันแวะร้านสะดวกซื้อระหว่างทางไปพบเพื่อน
일하다 + 중 => 일하는 중일하는 중에 실수를 해서 조금 다쳤어요.
ฉันทำผิดพลาดระหว่างทำงานจึงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
청소하다 + 중 => 청소하는 중방을 청소하는 중에 옷장 밑에서 동전을 찾았어요.
ฉันพบเหรียญอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้าขณะทำความสะอาดห้อง
통화하다 + 중 => 통화하는 중엄마와 통화하는 중에 학교 친구한테서 문자가 왔어요.
ฉันได้รับข้อความจากเพื่อนที่โรงเรียนขณะคุยโทรศัพท์กับแม่
기다리다 + 중 => 기다리는 중버스를 기다리는 중에 정류장에서 아는 동생을 만났어요.
เจอน้องที่รู้จักที่ป้ายรถเมล์ระหว่างรอรถเมล์
듣다 + 중 => 듣는 중음악을 듣는 중에 휴대폰 배터리가 다 됐어요.
แบตเตอรี่โทรศัพท์ของฉันหมดในขณะที่ฟังเพลง
빨래하다 + 중 => 빨래하는 중옷을 빨래하는 중에 세탁기가 고장났어요.
เครื่องซักผ้าพังขณะซักผ้า
출근하다 + 중 => 출근하는 중지하철로 출근하는 중애 피곤해서 잠깐 졸았어요.
ฉันรู้สึกเหนื่อยขณะเดินทางไปทำงานโดยรถไฟใต้ดินจึงเผลอหลับไปชั่วขณะ

ข้อสังเกต

ไวยากรณ์ 는 중이다 และ 고 있다 มีความหมายและวิธีการใช้คล้ายกัน แต่ 는 중이다 ไม่สามารถใช้กับประธานที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฝนตก ลมพัด หิมะตก ส่วน 고 있다 สามารถใช้ได้กับทุกประธานของประโยค

(ผิด) 비가 오는 중이에요.
ฝนกำลังตก
(ถูก) 비가 오고 있어요.
ฝนกำลังตก
(ผิด) 바람이 부는 중이에요.
ลมกำลังพัด
(ถูก) 바람이 불고 있어요.
ลมกำลังพัด
(ผิด) 눈이 오는 중이에요.
หิมะกำลังตก
(ถูก) 눈이 오고 있어요.
หิมะกำลังตก

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ 중 และ 는 중 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ