ภาษาเกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 지 말다”

ไวยากรณ์ 지 말다 มีความหมายว่า “อย่า….” หรือ “ห้าม….” ใช้เพื่อห้ามคนอื่นทำกริยาใดกริยาหนึ่ง โดยใช้ 지 말다 ตามหลังคำกริยา ถึงแม้คำกริยานั้นจะมีตัวสะกดหรือไม่ ก็สามารถใช้ 지 말다 ตามหลังคำกริยาได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
사용하다수업중에 떠들거나 핸드폰을 사용하지 마세요.
ห้ามคุยหรือใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเรียน
잊다오늘 오후에 비가 온다고 하니까 우산 잊지 마세요.
บ่ายนี้ฝนน่าจะตก ดังนั้นอย่าลืมร่มของคุณ
싸우다학교에서 친구들과 다투거나 싸우지 마세요.
อย่าทะเลาะวิวาทเพื่อนที่โรงเรียน
식사를 거르다아침 식사를 거르지 마세요.
อย่าอดอาหารมื้อเช้า
과식하다밤 늦은 시간에 너무 과식하지 마세요.
ตอนดึกอย่ากินมากเกินไป
피우다공공장소에서 담배를 피우지 마세요.
ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
과로하다밤 늦게까지 과로하지 마세요.
อย่าทำงานหนักเกินไปจนดึกดื่น
벗다다른 사람들과 대화할때도 마스크를 벗지 마세요.
อย่าถอดหน้ากากแม้ในขณะที่พูดคุยกับผู้อื่น
마시다너무 밤 늦게까지 술을 마시지 마세요.
อย่าดื่มเหล้าตอนดึกเกินไป
게임하다너무 오랫동안 게임하지 마세요.
อย่าเล่นเกมนานเกินไป

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 지 말다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ