ภาษาเกาหลี

คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 지 않겠습니까?

ไวยากรณ์ 지 않겠습니까? มีความหมายว่า “จะไม่….เหรอ” ใช้เพื่อแสดงความคิดเห็นในเชิงเสนอแนะแบบสุภาพ โดยใช้ 지 않겠습니까? ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ไม่ว่าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นั้นจะมีตัวสะกดหรือไม่ ก็สามารถใช้ 지 않겠습니까? ตามหลังได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
기다리다여기에서 좀 기다리지 않겠습니까 ?
คุณจะไม่รอที่นี่สักหน่อยเหรอ
줄여 주다티비 볼륨을 좀 줄여 주지 않겠습니까 ?
คุณจะไม่ลดระดับเสียงของทีวีเหรอ
깍아 주다가격을 좀만 더 깍아 주지 않겠습니까 ?
คุณจะไม่ลดราคาอีกสักหน่อยเหรอ
와 주다이따가 다시 한번 더 와 주지 않겠습니까 ?
คุณจะไม่มาอีกครั้งในภายหลังเหรอ
읽어 주다이 부분을 다시 한번 더 읽어 주지 않겠습니까 ?
คุณจะไม่อ่านส่วนนี้อีกครั้งเหรอ
끝내 주다숙제를 내일까지 끝내 주지 않겠습니까 ?
คุณจะไม่ทำการบ้านให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้เหรอ
앉다서 있지 말고 자리에 좀 앉지 않겠습니까 ?
คุณจะไม่เลิกยืนและนั่งลงสักหน่อยเหรอ
전화해 주다내일 다시 전화해 주지 않겠습니까 ?
พรุ่งนี้คุณจะไม่โทรหาฉันเหรอ
열심히 해 주다좀 더 시험 공부를 열심히 해 주지 않겠습니까 ?
คุณจะไม่ตั้งใจเรียนมากขึ้นเพื่อการสอบเหรอ
놀아 주다아이들과 잠깐 밖에서 놀아 주지 않겠습니까 ?
คุณจะไม่ออกไปเล่นข้างนอกกับลูก ๆ สักพักเหรอ

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 지 않겠습니까? และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ